Skip to content

 

 

 

 

 

 

Regulamin ultra maratonu rowerowego 

BURY MIŚ GRAVEL 2024 

I Mistrzostwa Polski w Ultramaratonie Rowerowym Kolarzy z Cukrzycą 2024 na dystansie 200 km

Postanowienia ogólne

Wyścig BURY MIŚ GRAVEL to ekstremalne wyzwania dla kolarzy, którzy lubią testować swoje umiejętności i wytrzymałość. Zawody odbywają się na trasie wyznaczonej śladem GPS, która przebiega przez różnorodne tereny, w tym lasy, pola, pagórki i trudne technicznie odcinki. Zawodnicy muszą przejechać całą trasę o własnych siłach. Tempo i styl jazdy są indywidualne i zależą wyłącznie od zawodnika. Zawodnicy muszą być przygotowani na zmienne warunki pogodowe i terenowe oraz przestrzegać przepisów ruchu drogowego oraz zachować bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników. Liczy się przede wszystkim poczucie przygody i wyzwania ale również duch rywalizacji. Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

Organizator

Bury Miś Gravel jest organizowany przez Fundację Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego.

Ul. Osadowa 7, Nowy Klincz 83-400 Kościerzyna

Tel. 502-602-295 Dawid Kompiel

Ultramaraton jest imprezą o charakterze charytatywnym i ma na celu zgromadzenie środków finansowych na rzecz Fundacji Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego. 

Organizatorom zależy na tym, aby kolarstwo propagowało nie tylko rywalizację i wyścig po nagrodę, ale również integrację kolarzy dla wspólnej idei – pomocy drugiemu człowiekowi. Zatem środki finansowe pozyskane od sponsorów angażowane są w organizację Burego Misia Gravel

Wobec powyższego należy zaznaczyć, iż ilość i rodzaj nagród uzależnione
są od wysokości finansowego wsparcia sponsorów.

Termin i miejsce

Buty Miś Gravel odbędzie się w ostatni weekend sierpnia 23-25.08.2024 roku. Start wyścigu będzie miał miejsce w Osadzie Burego Misia.

Ul. Osadowa 7, Nowy Klincz 83-400 Kościerzyną

Odbiór pakietów startowych

W celu odebrania pakietów startowych należy udać się do bazy rowerowej na Osadzie Burego Misia, gdzie zostaną one wydane:

czwartek 22 sierpnia od 16:00 do 22:00

piątek 23 sierpnia od 5:00 do 22:00

sobota 24 sierpnia od 5:00 do 6:00

UWAGA!

Wyścig odbędzie się w dwóch terminach. W piątek startować będą zawodnicy z dystansu 400km , natomiast w sobotę zawodnicy z dystansu 120km i 200km. W obu dniach starty będą odbywać się w formule falowej, a zawodnicy zostaną podzieleni na grupy po około 10 osób, które wystartują w odstępach co 5 minut. Przydzielenie do odpowiedniej grupy startowej odbędzie się podczas wypełniania formularza zapisów przed wyścigiem.

Trasa

Trasa Bury Miś Gravel będzie liczyć około:

Gravelowy Grizzly -ok 400 kilometrów

Gravelowy Miś -ok 200 kilometrów

Gravelowy Niedźwiadek – ok 120 kilometrów

Będzie przebiegała po malowniczych terenach Kaszub aż po Gdańsk. Zawodnicy będą mieli okazję zobaczyć wiele atrakcyjnych miejsc. Trasa zostanie udostępniona przez organizatora w formie pliku GPX i zostanie dostarczona zawodnikom drogą mailową. Dzięki temu uczestnicy będą mogli dokładnie zaplanować swoją jazdę i korzystać z nawigacji GPS.

Limity

Limit czasowy:

400 km 55h

200 km 30h

120 km 30 h

Limit zgłoszeń:

150 opłaconych osób

Uczestnictwo

Udział w Bury Miś Gravel jest otwarty dla każdego, kto spełnia poniższe wymagania:

Zawodnicy muszą mieć ukończone 18 lat w dniu startu.

Każdy uczestnik musi mieć odpowiedni sprzęt rowerowy, w tym rower gravelowy lub crossowy/górski. Zalecane są opony o szerokości co najmniej 35 mm, które zapewnią dobrą przyczepność na nieutwardzonych drogach. Zawodnicy muszą także posiadać kask ochronny, a także odblaski i oświetlenie w przypadku jazdy nocą.

Każdy uczestnik powinien posiadać ważne ubezpieczenie OC.

Zawodnicy muszą potwierdzić swoją kondycję fizyczną, aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie podczas wyścigu. Zaleca się przeprowadzenie testów wydolnościowych oraz konsultacji z lekarzem przed przystąpieniem do wyścigu.

Każdy uczestnik musi zapoznać się z regulaminem Bury Miś Gravel i zobowiązać się do przestrzegania jego zasad.

Każdy uczestnik musi podpisać oświadczenie o stanie zdrowia oraz oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.

Podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia i oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność jest wymagane dla każdego uczestnika. Zobowiązanie to ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia dla uczestników oraz organizatorów.

Świadczenia

Zawodnicy otrzymają pakiet startowy, w skład którego wchodzą m.in. 

 1. numer startowy
 2. Napoje, owoce w strefie finiszera (start/meta)
 3. Ciepły posiłek regeneracyjny po zawodach 
 4. mapa trasy i inne drobne gadżety.
 5. Zakwaterowanie od 22-25 sierpnia na osadzie w namiotach obozowych- ilość ograniczona 
 6. .Zawodnicy mogą skorzystać z możliwości zjedzenia śniadania przed startem. 
 7. Każdy zawodnik otrzyma medal FINISHERA po ukończeniu dystansu na jakim będzie startował.

Rodzaj i ilość świadczeń jest uzależniony od wysokości wsparcia sponsorów.

Zasady 

Uczestnicy muszą pokonać całą trasę rowerową o własnych siłach, samodzielnie nawigując po wyznaczonej trasie przez Organizatora. Trasa nie będzie oznakowana.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników oraz dokładnego śledzenia przebiegu zawodów, organizator zapewnia każdemu uczestnikowi urządzenie (tracker), które umożliwia śledzenie lokalizacji uczestnika w czasie rzeczywistym. W przypadku utraty lub uszkodzenia trackera, uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów jego wartości, wynoszącej 500,00 złotych. Urządzenie jest wyposażone w baterię, która powinna zapewnić jego pracę przez cały okres trwania zawodów.Pokonanie trasy przez każdego zawodnika będzie weryfikowane za pomocą systemu śledzenia lokalizacji GPS zapewnionego przez Organizatora.

W trakcie rywalizacji nie jest dozwolone korzystanie z pomocy zorganizowanej poza tymi zapewnionymi przez Organizatora lub innych zawodników biorących udział w Zawodach.

Zawody odbywają się w ruchu otwartym, zatem każdy uczestnik musi przestrzegać przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenach leśnych oraz w parkach krajobrazowych i narodowych tam, gdzie niniejsze przepisy mają zastosowanie.

Bezwarunkowo zabronione jest śmiecenie, niszczenie roślinności oraz innych działań niosących szkodę przyrodzie.

Opłaty

Opłaty startowe wynoszą 

300 zł do końca marca 2024 ( PROMOCJA DO KOŃCA LUTEGO 199 ZŁ )

350 zł do końca lipca 2024

400 zł do 16 sierpnia 2024

Na 10% rabatu mogą liczyć uczestnicy, którzy startowali w pierwszej edycji w 2023

Wpłaty należy dokonać na dane :

Fundacja Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego, z siedzibą: 

Nowy Klincz
ul. Osadowa 7, 83-400 Kościerzyna, 

Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 68 1090 1359 0000 0000 3501 8569
Tytuł przelewy (IMIE I NAZWISKO ZAWODNIKA DAROWIZNA )

Zawodnik zobowiązany jest do dokonania opłaty startowej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora. Opłaty należy uiścić w terminie określonym powyżej, w przeciwnym razie uczestnik nie będzie dopuszczony do startu. Opłaty startowe są niepodlegające zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w zawodach.

Bury Miś Gravel ma na celu wsparcie finansowe działań Fundacji Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego, dlatego też uczestnicy/zawodnicy mogą dokonać opłaty startowej w kwocie wyższej niż podana przez Organizatora wedle osobistego uznania. Cała kwota środków finansowych pozyskanych z opłat startowych zostanie przekazana na powyższe cele charytatywne.

KLASYFIKACJA

Klasyfikacja indywidualna Bury Miś Gravel będzie prowadzona odrębnie dla każdego dystansu z podziałem na płeć. Zwycięzcami klasyfikacji indywidualnej w kategoriach ogólnych na danych dystansach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę. Zwyzciezy otrzymają statuetkę.

Gravelowy Grizzly ok 400km

Gravelowy Miś ok 200 km

Gravelowy Niedźwiadek  ok 120km

Kobiety

1mce open 

2mce open 

3mce open

Mężczyźni 

1mce open 

2mce open 

3mce open

I Mistrzostwa Polski w Ultramaratonie Rowerowym Kolarzy z Cukrzycą 2024 na dystansie 200 km

Kobiety

1mce open 

2mce open 

3mce open

Mężczyźni 

1mce open 

2mce open 

3mce open

NAGRODY

Buty Miś Gravel  jest imprezą o charakterze charytatywnym i ma na celu zgromadzenie środków finansowych na rzecz Fundacji Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego. 

Organizatorom zależy na tym, aby kolarstwo propagowało nie tylko rywalizację i wyścig po nagrodę, ale również integrację kolarzy dla wspólnej idei – pomocy drugiemu człowiekowi. Zatem środki finansowe pozyskane od sponsorów angażowane są w organizację Bury Miś Gravel.

Wobec powyższego należy zaznaczyć, iż ilość i rodzaj nagród uzależnione
są od wysokości finansowego wsparcia sponsorów.

PROTESTY

Protesty dotyczące przebiegu maratonu, klasyfikacji oraz wyników należy składać do Organizatora (w Biurze Zawodów) w trakcie trwania imprezy. Po zamknięciu Biura Zawodów protesty nie będą rozpatrywane. 

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Każdy uczestnik zobowiązany jest szanować środowisko naturalne i poruszać się tylko po wyznaczonej trasie. Bezwzględnie zabrania się zanieczyszczać teren i pozostawiać śmieci poza wyznaczonymi strefami bufetu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów). 
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich. 
 3. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po wyścigu. 
 4. Przez akceptację regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa do wnoszenia wszelkich roszczeń względem Organizatora (w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami). 
 5. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim. 
 6. Każdy uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora, innych uczestników lub osób trzecich za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa obowiązujących na trasie, a także innych zarządzeń i instrukcji. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i instrukcji ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów. 
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika – ponosi je wyłącznie uczestnik. 
 8. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą. 
 9. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora Bury Miś Gravel na zasadach określonych poniżej. 

Administratorem danych osobowych jest Organizator Bury Miś Gravel.

 1. Podanie przez zawodnika/uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w organizowanych zawodach.
 2. Dane osobowe zawodników/uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO)
 3. Na podstawie powyższych przepisów Organizator Bury Miś Gravel przetwarza dane osobowe uczestników w następujących celach:
 1. umieszczenia danych w wewnętrznym systemie uczestników,
 2. przygotowania i wydrukowania numerów startowych,
 3. przygotowania i wydania pakietów startowych,
 4. przygotowania i wydrukowania list startowych oraz umieszczenia list na stronie internetowej organizowanych zawodów,
 5. rozwieszenia list startowych w Biurze Zawodów,
 6. przygotowania, wydrukowania list z wynikami poszczególnych dystansów
  i kategorii wiekowych oraz  wywieszenia list w Biurze Zawodów,
 7. umieszczenia list z wynikami poszczególnych dystansów na stronie internetowej organizowanych zawodów w serwisie społecznościowym Facebook, 
 8. umieszczenia danych na listach osób do dekoracji medalowej,
 9. umieszczenia danych na listach i przekazanie list firmom mierzącym czas poszczególnych dystansów i kategorii wiekowych, w celu przeprowadzenia prawidłowego pomiaru czasu zawodników,
 10. udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów na poszczególne dystanse w Biurze Zawodów.
 1. Przetwarzanie i wykorzystanie danych uczestników obejmuje również publikację (w tym na stronie www.bikeowymaraton.pl): imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy klubu/Kraju/Miasta oraz może stanowić publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno–reklamowych.

Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić
w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.

 1. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne.
 2. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej dane osobowe uczestników mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.

Odbiorcami danych uczestników mogą być:

 1. a)Organizatorzy zawodów,
 2. b)podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący
  i drukujący numery startowe,
 3. c)podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący
  i drukujący listy z wynikami,
 4. d)wolontariusze,
 5. e)pozostali uczestnicy organizowanych zawodów,
 6. f)osoby znajdujące się na terenie organizowanych zawodów,
 7. g)użytkownicy strony internetowej, serwisu  społecznościowego Facebook.
 1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych  w pkt. 12) powyżej celów, w stosunku do danych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt. 12) lit. a, do czasu wniesienia przez uczestnika/zawodnika sprzeciwu wobec przetwarzania, w stosunku do danych podanych w celach wskazanych w pkt. 12) lit. b-j.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora Bury Miś Gravel danych osobowych zawodnikom/uczestnikom przysługuje: 
 1. a)prawo dostępu do treści danych,
 2. b)prawo do sprostowania danych,
 3. c)prawo do usunięcia danych,
 4. d)prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. e)prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 1. W przypadku uznania przez uczestnika, iż przetwarzanie przez Organizatora Bury Miś Gravel jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Organizator zawodów nie będzie przekazywać danych osobowych uczestników osobom trzecim oraz  do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.
 3. Nieznajomość regulaminu Bury Miś Gravel  i jego nieprzestrzeganie nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń lub protestów.
 4. Mapki, trasy oraz szczegółowe informacje dotyczące wyścigu będą dostępne
  na stronie internetowej Organizatora www.bikeowewyprawy.pl