Skip to content

Regulamin ultra maratonu rowerowego 

BIEK’OWE WYPRAWY 2024

Ultra Maraton Rowerowy Poznań – Szklarska Poręba

Zasady ogólne, czyli jak przeżyć ekstremalny maraton na dwóch kółkach:

 • Tworzymy ultra maraton, spełniając marzenia pasjonatów dwóch kółek: podróży rowerem w stronę wschodzącego słońca.
 • Trasa „Adventure” została wyznaczona w taki sposób, aby uniknąć ruchliwych i monotonnych dróg, zamiast tego dostarczając mnóstwo radości i ekscytacji z jej pokonania. Natomiast trasa „Speed” z przeznaczeniem dla chcących szybko pokonać trasę – sugerujemy rower szosowy.
 • Lokalizacja bazy wyścigu jest poufna i zostanie ujawniona tak szybko, jak to możliwe. Co możemy zdradzić to fakt że wystartujemy z serca wielkopolski.
 • startujemy 20-21.07.2024r. w sobotę od 5:00 rano
 • Dwie trasy do wyboru 270 km i 400 km
 • Limity czasu to 40 h – tak, mało ale będziesz miał dużo pozytywnie nastawionych uczestników wokół siebie i dużą dawkę motywacji.
 • Rower – tak, ten dwukołowy wynalazek, który napędzamy własnymi mięśniami. Brak silnika w rowerze jest wymagany!.
 • Wsparcie jest możliwe tylko między uczestnikami
 • Nadajnik GPS – to coś, czego pilnujesz jak oka w głowie, dzięki niemu będziemy wiedzieć czy jedziesz na wschód a nie zachód.
 • Ochrona przyrody jest i będzie dla nas bardzo ważna, dlatego zachowaj się jak należy na trasie i poza nią.
 • Kask jest obowiązkowy, bo tylko kot ma siedem żyć.
 • Start na własną odpowiedzialność – podpisz, że wiesz, co robisz.
 • Limit uczestników 150 osób na każdym dystansie.
 • Starty będą odbywać się w formule falowej.

ORGANIZATOR

DK-Development 

Ul. Macieja Rataja 50 (61-695) Poznań

NIP 698-160-42-31

 

ZASADY

Uczestnicy muszą pokonać całą trasę rowerową o własnych siłach, samodzielnie nawigując po wyznaczonej trasie przez Organizatora. Trasa nie będzie oznakowana.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników oraz dokładnego śledzenia przebiegu zawodów, organizator zapewnia każdemu uczestnikowi urządzenie (tracker), które umożliwia śledzenie lokalizacji uczestnika w czasie rzeczywistym. W przypadku utraty lub uszkodzenia trackera, uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów jego wartości, wynoszącej 500,00 złotych. Urządzenie jest wyposażone w baterię, która powinna zapewnić jego pracę przez cały okres trwania zawodów. Pokonanie trasy przez każdego zawodnika będzie weryfikowane za pomocą systemu śledzenia lokalizacji GPS zapewnionego przez Organizatora.

W trakcie rywalizacji nie jest dozwolone korzystanie z pomocy zorganizowanej poza tymi zapewnionymi przez Organizatora lub innych zawodników biorących udział w Zawodach.

Zawody odbywają się w ruchu otwartym, zatem każdy uczestnik musi przestrzegać przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenach leśnych oraz w parkach krajobrazowych i narodowych tam, gdzie niniejsze przepisy mają zastosowanie.

Jeżeli nasza grupa liczy więcej niż 15 osób, musimy się niestety podzielić (maksymalna ilość uczestników w grupie 10 osób). Między kolejnymi kolumnami zachowujemy dystans minimum 200 metrów. Wynika to z konieczności umożliwienia innym uczestnikom ruchu, przede wszystkim samochodom, wyprzedzania nas. Bardzo istotnym jest, że samochód musi wyprzedzić całą kolumnę, nie wolno mu się „wciskać” pomiędzy poszczególnych jej uczestników. Jeżeli jako kierowca samochodu wyprzedzamy rowerzystów pamiętajmy również o zachowaniu bezpiecznego dystansu – ustawa wymaga od nas metra odstępu. Jednak jeśli mamy taką możliwość, warto dać sobie jeszcze więcej miejsca. Cyklista z pewnością będzie nam za to wdzięczny.

Bezwarunkowo zabronione jest śmiecenie, niszczenie roślinności oraz innych działań niosących szkodę przyrodzie.

UCZESTNICTWO

Udział w Bike’owe Wyprawy  jest otwarty dla każdego, kto spełnia poniższe wymagania:

Zawodnicy muszą mieć ukończone 18 lat w dniu startu.

Każdy uczestnik musi mieć odpowiedni sprzęt rowerowy:

– trasa „Adventure” najlepiej rower gravelowy lub crossowy/górski. Zalecane są opony o szerokości co najmniej 35 mm, które zapewnią dobrą przyczepność na nieutwardzonych drogach.

– trasa  „Speed” najlepszym wyborem będzie rower szosowy,  dopuszczalny jest gravelowy czy crossowy/górski lub trekingowy.

Zawodnicy muszą także posiadać kask ochronny, a także odblaski i oświetlenie w przypadku jazdy nocą.

Każdy uczestnik musi zapoznać się z regulaminem  i zobowiązać się do przestrzegania jego zasad.

Każdy uczestnik musi podpisać oświadczenie o stanie zdrowia oraz oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.

Podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia i oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność jest wymagane dla każdego uczestnika. Zobowiązanie to ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia dla uczestników oraz organizatorów .

Każdy uczestnik powinien posiadać ważne ubezpieczenie OC.

Trasa zostanie udostępniona przez organizatora w formie pliku GPX i zostanie dostarczona zawodnikom drogą mailową. Dzięki temu uczestnicy będą mogli dokładnie zaplanować swoją jazdę i korzystać z nawigacji GPS.

Trasa Poznań-Szklarska Poręba jest podzielona na dwa dystanse:

– Adventure ok 400 km (starty od 5:00 do 6:10) trasa w przeważającej części terenowa.

– Speed ok 270 km (stary od 6:30 do 7:40) trasa dla miłośników rowerów szosowych 100% asfaltu.

Limit czasowy 40h

ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH

W celu odebrania pakietów startowych należy udać się do bazy rowerowej tej ściśle tajnej – jak narazie, gdzie zostaną one wydane:

piątek 19 lipiec od 18:00 do 21:00

sobota 20 lipiec od 4:00 do 4:30

Starty będą odbywać się w formule falowej, a zawodnicy zostaną podzieleni na grupy po około 10 osób, które wystartują w odstępach co 5 minut. Przydzielenie do odpowiedniej grupy startowej odbędzie się podczas wypełniania formularza zapisów przed wyścigiem.

OPŁATY

Opłaty startowe dla dystansu Adventure wynoszą:

149 zł do końca stycznia 2024

199 zł do końca lutego 2024

249 zł do końca kwietnia 2024

299 zł do końca czerwca 2024

Opłaty startowe dla dystansu Speed wynoszą:

149 zł do końca stycznia 2024

199 zł do końca lutego 2024

249 zł do końca kwietnia 2024

299 zł do końca czerwca 2024

Wpłaty należy dokonać na dane :

DK-Development

Ul. Macieja Rataja 50 (61-695) Poznań

NIP 698-160-42-31

Nr konta bankowego: 40 1090 1854 0000 0001 4302 8244 

Tytuł przelewy (POZNAŃ-SZKLARSKA PORĘBA IMIE I NAZWISKO ZAWODNIKA)

Zawodnik zobowiązany jest do dokonania opłaty startowej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora. Opłaty należy uiścić w terminie określonym powyżej, w przeciwnym razie uczestnik nie będzie dopuszczony do startu. Opłaty startowe są niepodlegające zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w zawodach. W wyjątkowych sytuacjach organizator zwraca wpisowe.

KLASYFIKACJA

Klasyfikacja indywidualna „BIKE’OWE WYPRAWY” będzie prowadzona z podziałem na płeć za 3 pierwsze miejsca (Kobiety open Mężczyźni open). Zwycięzcami klasyfikacji indywidualnej w kategoriach ogólnych zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę. Zwycięzcy otrzymają statuetkę.

ŚWIADCZENIA

Zawodnicy otrzymają pakiet startowy, w skład którego wchodzą m.in. 

numer startowy

Napoje, owoce w strefie finiszera (start/meta)

Ciepły posiłek regeneracyjny po zawodach 

mapa trasy i inne drobne gadżety.

Każdy zawodnik otrzyma medal FINISHERA po ukończeniu dystansu.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Każdy uczestnik zobowiązany jest szanować środowisko naturalne i poruszać się tylko po wyznaczonej trasie. Bezwzględnie zabrania się zanieczyszczać teren i pozostawiać śmieci poza wyznaczonymi strefami bufetu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich. 
 • Organizator oraz  wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po wyścigu. 
 • Przez akceptację regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa do wnoszenia wszelkich roszczeń względem Organizatora (w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami). 
 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim. 
 • Każdy uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora, innych uczestników lub osób trzecich za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa obowiązujących na trasie, a także innych zarządzeń i instrukcji. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i instrukcji ze strony służb porządkowych.. 
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika – ponosi je wyłącznie uczestnik. 
 • Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą. 
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora BIKE’OWE WYPRAWY na zasadach określonych poniżej. 
 • Administratorem danych osobowych jest Organizator BIKE’OWE WYPRAWY.
 • Podanie przez zawodnika/uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w organizowanych zawodach.
 • Dane osobowe zawodników /uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osуb fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO)
 • Na podstawie powyższych przepisуw Organizator BIKE’OWE WYPRAWY przetwarza dane osobowe uczestnikуw w następujących celach:
 • umieszczenia danych w wewnętrznym systemie uczestników , 
 • przygotowania i wydrukowania numerów startowych,
 • przygotowania i wydania pakietów startowych,
 • przygotowania i wydrukowania list startowych oraz umieszczenia list na stronie internetowej organizowanych zawodów ,
 • rozwieszenia list startowych w Biurze Zawodów ,
 • przygotowania list z wynikami poszczególnych dystansów ,
 • umieszczenia list z wynikami poszczególnych dystansów na stronie internetowej organizowanych zawodów w serwisie społecznościowym Facebook instagram
 • umieszczenia danych na listach osób do dekoracji medalowej,
 • umieszczenia danych na listach i przekazanie list firmom mierzącym czas poszczególnych dystansów i kategorii wiekowych, w celu przeprowadzenia prawidłowego pomiaru czasu zawodników ,
 • udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów na poszczególne dystanse w Biurze Zawodów .
 • Przetwarzanie i wykorzystanie danych uczestników obejmuje również publikację (w tym na stronie www.bikeowymaraton.pl): imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy klubu/Kraju/Miasta oraz może stanowić publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno–reklamowych.
 • Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić
  w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
 • Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne.
 • W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej dane osobowe uczestników mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.

Odbiorcami danych uczestników mogą być:

 1. Organizatorzy zawodów ,
 2. podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy , przygotowujący
  i drukujący numery startowe,
 3. podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy , przygotowujący
  i drukujący listy z wynikami,
 4. wolontariusze,
 5. pozostali uczestnicy organizowanych zawodów ,
 6. osoby znajdujące się na terenie organizowanych zawodów,
 7. użytkownicy strony internetowej, serwisu  społecznościowego Facebook.
 • 14.Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych  w pkt. 12) powyżej celów , w stosunku do danych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt. 12) lit. a, do czasu wniesienia przez uczestnika/zawodnika sprzeciwu wobec przetwarzania, w stosunku do danych podanych w celach wskazanych w pkt. 12) lit. b-j.
 • W związku z przetwarzaniem przez Organizatora BIKE’OWE WYPRAWY danych osobowych zawodnikom/uczestnikom przysługuje: 

a)prawo dostępu do treści danych,

b)prawo do sprostowania danych,

c)prawo do usunięcia danych,

d)prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e)prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 • W przypadku uznania przez uczestnika, iż przetwarzanie przez Organizatora BIKE’OWE WYPRAWY  jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Organizator zawodów nie będzie przekazywać danych osobowych uczestników osobom trzecim oraz  do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.
 • Nieznajomość regulaminu BIKE’OWE WYPRAWY i jego nieprzestrzeganie nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń lub protestуw.
 • Mapki, trasy oraz szczegółowe informacje dotyczące wyścigu będą dostępne
  na stronie internetowej Organizatora www.bikeowewyprawy.pl
 • Protesty dotyczące przebiegu maratonu, klasyfikacji oraz wynikуw należy składać do Organizatora (w Biurze Zawodów ) w trakcie trwania imprezy. Po zamknięciu Biura zawodów protesty nie będą rozpatrywane.