REGULAMIN BIKE'OWY MARATON MTB 2018
1. Cel maratonu
 • Pozyskanie środków finansowych na wsparcie działań Fundacji Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego oraz ratowanie 400 letniego, drewnianego Kościoła w Długiej Goślinie.
 • Propagowanie tolerancji i akceptacji dla osób z niepełnosprawnością psychoruchową,
 • Integracja Rodzin zawodników.
 • Propagowanie kolarstwa górskiego wśród osób z niepełnosprawnością psychoruchową.
 • Promowanie regionalnych szlaków rowerowych,
 • Umożliwienie udziału i współzawodnictwa w maratonie osobom sprawnym i z niepełnosprawnościami.
 • Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej.
 • Propagowanie aktywności fizycznej wśród chorych na cukrzycę oraz osób zagrożonych tą chorobą.
2. Organizatorzy
 1. Fundacja Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego, z siedzibą: Nowy Klincz – Wętfie 1, 83-400 Kościerzyna, REGON: 190566524, NIP: 5910004776, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128687. Kontakt: tel. 509 702 003
  e-mail: fundacja@buremisie.org.pl
  BZ WBK S.A. III O/Poznań: 68 1090 1359 0000 0000 3501 8569
  SWIFT WBKPPLPPXXX
  IBAN PL68-1090-1359-0000-0000-3501-8569
 2. Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny
  62 – 097 Długa Goślina 24
  tel. 61 892 12 01
  Nr konta: PKO BP S.A. 66 1020 4027 0000 1702 0341 4463
  Dzieje parafii sięgają pierwszej połowu XIV wieku. Kościół wzniesiono w latach 1623 – 1625 z fundacji sióstr benedyktynek. W świątyni co roku odbywają się koncerty z cyklu Musica Sacra Musica Profana.
Współorganizatorzy
 1. Team: Bike’owe Wyprawy
3. Termin i miejsce
 • Długa Goślina
  6 maja 2018 roku (niedziela)
  Plac przed kościołem
  Długa Goślina 24
 • Kościerzyna
  9 września 2018 roku (niedziela)
  Plac Osady Wspólnoty Burego Misia
  Wętfie 1, Nowy Klincz 83-400 Kościerzyna
4. Dystanse
 • OLIMPIJSKI – od 60 do 80 km,
 • MISTRZOWSKI – od 30 do 50 km,
 • SPORTOWY – od 15 do 25 km
5. Program imprezy

7:30 – 10:30 – zapisy w Biurze Zawodów
10:50 – odprawa przed wyścigiem
11:00 – START poszczególnych sektorów
ok. 13:00 – dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii na dystansie Sportowym
ok. 13:45 – dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii na dystansie Mistrzowskim
ok. 14:45 – dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii na dystansie Olimpijskim
ok. 15:30 – wręczanie nagród dodatkowych
ok. 16:30 – zakończenie imprezy

6. Kategorie
 • Dystans OLIMPIJSKI
  • OPEN K/M
  • K – kobiety od 19 lat (rok ur. 1999 i starsze)
  • M2 – mężczyźni od 19 do 30 lat (rok ur. 1988 – 1998)
  • M3 – mężczyźni od 31 do 40 lat (rok ur. 1978 – 1987)
  • M4 – mężczyźni od 41 do 50 lat (rok ur. 1968 – 1977)
  • M5 – mężczyźni od 51 lat (rok ur. 1958 i starsi)
 • Dystans MISTRZOWSKI
  • K2 – kobiety od 17 lat do 30 lat (rok ur. 1988-2001)
  • K3 – kobiety od 31 lat do 40 lat (rok ur. 1978- 1987)
  • K4 – kobiety od 41 lat i starsze (rok ur. 1977 i starsze)
  • M2 – mężczyźni od 17 do 30 lat (rok ur. 1988 – 2001)
  • M3 – mężczyźni od 31 do 40 lat (rok ur. 1978 – 1987)
  • M4 – mężczyźni od 41 do 50 lat (rok ur. 1968 – 1977)
  • M5 – mężczyźni od 51 lat (rok ur. 1967 i starsi)
  • N – osoby niepełnosprawne*
 • Dystans SPORTOWY
  • K01 – kobiety od 6 do 8 lat (rok ur. 2010-2012)
  • K02 – kobiety od 9 do 12 lat (rok ur. 2006-2009)
  • K0 – kobiety od 13 do 15 lat (rok ur. 2003-2005)
  • K1 – kobiety od 16 do 18 lat (rok ur. 2000-2002)
  • K2 – kobiety od 19 do 30 lat (rok ur. 1988-1999)
  • K3 – kobiety od 31 do 40 lat (rok ur. 1978- 1987)
  • K4 – kobiety 41 lat i starsze (rok ur. 1977 i starsze)
  • M01 – mężczyźni od 6 do 8 lat (rok ur. 2010-2012)
  • M02 – mężczyźni od 9 do 12 lat (rok ur. 2006-2009)
  • M0 – mężczyźni od 13 do 15 lat (rok ur. 2003 – 2005)
  • M1 – mężczyźni od 16 do 18 lat (rok ur. 2000 – 2002)
  • M2 – mężczyźni od 19 do 30 lat (rok ur. 1988 – 1999)
  • M3 – mężczyźni od 31 do 40 lat (rok ur. 1978 – 1987)
  • M4 – mężczyźni od 41 do 50 lat (rok ur. 1968 – 1977)
  • M5 – mężczyźni od 51 do 60 lat (rok ur. 1958 -1967)
  • M6 – mężczyźni od 61 lat (rok ur. 1957 i starsi)
  • N – osoby niepełnosprawne*
 • Dystans SPORTOWY 22,2 km I MISTRZOSTWA POLSKI MTB Kolarzy z Cukrzycą
  • MP – K1 – kobiety od 6 do 15 lat (rok ur. 2003-2012)
  • MP – K2 – kobiety od 16 do 19 lat (rok ur. 1999-2002)
  • MP – K3 – kobiety od 20 do 39 lat (rok ur. 1998-1979)
  • MP – K4 – kobiety od 40 lat (rok ur. 1978 i starsze)
  • MP – M1 – mężczyźni od 6 do 15 lat (rok ur. 2003-2012)
  • MP – M2 – mężczyźni od 16 do 19 lat (rok ur. 1999-2002)
  • MP – M3 – mężczyźni od 20do 39 lat (rok ur. 1998-1979)
  • MP – M4 – mężczyźni od 40 lat (rok ur. 1978 i starsi)
7. Warunki uczestnictwa

Liczba osób startujących w Charytatywnym Bike’owym Maratonie MTB 2018 jest ograniczona do 500 uczestników

 1. Mini Cykl Charytatywnych Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE ma charakter otwarty i ogólnodostępny. Poszczególne wyścigi rozgrywane będą we wskazanych terminach i miejscowościach
 2. Uczestnikiem może być osoba, która spełni poniższe warunki:
  • prawidłowo wypełni formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej: bikeowymaraton.pl lub dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów.
   Zgłoszenie jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika z treścią regulaminu Mini Cyklu Charytatywnych Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE i akceptacją jego warunków oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (patrz „Postanowienia końcowe”.).
  • dokona opłaty startowej.
 3. Prawo startu w maratonie mają osoby:
  • na dystansie OLIMPIJSKIM, które ukończyły 19 lat
  • na dystansie MISTRZOWSKIM, które ukończyły 17 lat za pisemną zgodą rodzica/opiekuna lub opiekuna prawnego tj. posiadające pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, wyrażające zgodę na udział małoletniego w maratonach (według wzoru oświadczenia opublikowanego na stronie internetowej bikeowymaraton.pl),
  • dopuszcza się start zawodników poniżej 17 lat za pisemną zgodą rodzica/opiekuna tj. posiadające pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, wyrażające zgodę na udział małoletniego w maratonach (według wzoru oświadczenia opublikowanego na stronie internetowej bikeowymaraton.pl i jednocześnie będących pod stałą opieką rodzica/opiekuna prawnego podczas trwania wyścigu tj. rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany uczestniczyć w wyścigu razem z małoletnim zawodnikiem).
  • na dystansie SPORTOWYM w przedziale wieku 6 – 16 lat za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego tj. posiadające pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, wyrażające zgodę na udział małoletniego dziecka w maratonach (według wzoru oświadczenia opublikowanego na stronie internetowej bikeowymaraton.pl i jednocześnie będące pod stałą opieką rodzica/opiekuna prawnego podczas trwania wyścigu tj. rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany uczestniczyć w wyścigu razem z dzieckiem).
   W przypadku nie zastosowania się do powyższej reguły zawodnik/zawodniczka zostanie zdyskwalifikowany i nieujęty w klasyfikacji maratonu.
 4. Za osobę zgłoszoną do Mini Cyklu Charytatywnych Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE uznaje się osobę, która wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz dokona opłaty startowej – zgłoszenia bez opłaty startowej nie będą przyjmowane. Na liście startowej znajdą się tylko te osoby, które prawidłowo dopełniły wszystkich formalności zgłoszeniowych.
 5. Numery startowe zostaną nadane po zamknięciu zapisów internetowych.
 6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).
 7. Do uczestnictwa w zawodach dopuszcza się osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do uczestnictwa w zawodach. Ten fakt uczestnik lub w przypadku osób nieletnich, jego rodzic lub opiekun prawny, potwierdza w momencie dokonania zgłoszenia udziału w zawodach.
  Organizator zaleca dokonanie we własnym zakresie ubezpieczenia NNW.
 8. Każdy zawodnik Mini Cyklu Charytatywnych Bike’owych Maratonów MTB jest zobowiązany do startu w kasku sztywnym.
  Zawodnicy poruszający się po trasie bez wymaganego kasku będą dyskwalifikowani.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niedopuszczenia do startu osób:
  • pod wpływem środków odurzających
  • co do których istnieje realne podejrzenie, że mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia innych uczestników zawodów oraz organizatorów.
8. Opłaty startowe

Całość środków finansowych pozyskanych z opłat startowych zostanie przekazana na rzecz:

 • Maraton w Długiej Goślinie na rzecz remontu 400 letniego zabytkowego Kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie
  Nr konta: PKO BP S.A. 66 1020 4027 0000 1702 0341 4463
 • Maraton w Kościerzynie na cele Fundacji Burego Misia imienia Bogdana Jańskiego działającej na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną
  Nr konta: BZ WBK S.A. III O/Poznań: 68 1090 1359 0000 0000 3501 8569
 1. Za udział w Mini Cyklu Charytatywnych Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE na wszystkich dystansach i we wszystkich kategoriach obowiązują następujące opłaty:
  • 60 zł – ulgowa opłata za uczestnictwo w zawodach, której warunkiem jest uiszczenie opłaty przelewem na wskazany rachunek bankowy, nie później niż na 5 dni roboczych przed zawodami (decyduje data księgowania wpłat na koncie bankowym).
   Zawodnik musi być zgłoszony do zawodów przez formularz internetowy dostępny na stronie www.bikeowymaraton.pl – należy koniecznie zaznaczyć tytuł wpłaty, wpisując: „IMIĘ I NAZWIZKO DŁUGA GOŚLINA MTB – DAROWIZNA”.
  • 80 zł – normalna opłata za uczestnictwo w zawodach, dotycząca osób, które nie dokonały opłaty przed terminem 5 dni roboczych przed zawodami.
   Powyższą opłatę należy wpłacić w dniu zawodów w Biurze Zawodów w formie gotówki.
  • opłata za numer startowy jest wliczona w kwotę opłaty startowej.
   Dlatego też zawodnicy są zobowiązani zachować otrzymany numer startowy na cały Mini Cykl.
  • 20 zł opłata za utratę lub zniszczenie numeru startowego.Mini Cykl Charytatywnych Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE ma na celu wsparcie finansowe działań Fundacji Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego oraz remontu i ratowania zabytkowego 400 letniego kościoła w Długiej Goślinie dlatego też mogą Państwo dokonać opłaty startowej w kwocie wyższej niż podana przez Organizatora wedle osobistego uznania. Cała kwota środków finansowych pozyskanych z opłat startowych zostanie przekazana na powyższe cele charytatywne.
 2. Płatności dokonane na konto Organizatora:
  • MARATON W DŁUGIEJ GOŚLINIE WPŁACAMY NA:Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie
   Nr konta: PKO BP S.A. 66 1020 4027 0000 1702 0341 4463
  • MARATON W KOŚCIERZYNIE WPŁACAMY NA:
   Fundacja Burego Misia im. Bogdana Jańskiego
   BZ WBK S.A. III O/Poznań: 68 1090 1359 0000 0000 3501 8569
   SWIFT WBKPPLPPXXX
   IBAN PL68-1090-1359-0000-0000-3501-8569
  • WAŻNE! Prosimy o zwrócenie uwagi na jakie konto dokonują państwo opłaty startowej.
 3. Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa w Charytatywnym Bike’owym Maratonie MTB nie podlegają zwrotowi tj. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie dotarły na zawody lub ich nie ukończyły.
 4. Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych odbywać się będzie w przed dzień (sobota od godz. 14:00 do 20:00) oraz w dniu imprezy w Biurze Zawodów na podstawie dokumentu tożsamości.
9. Pomiar czasu
 1. Podczas Charytatywnego Bike’owego Maratonu MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu, które wykona firma PLUS TIMING.
 2. Każdy zawodnik (startujący na dystansie SPORTOWYM, MISTRZOWSKIM i OLIMPIJSKIM) zobowiązany jest do posiadania i przymocowania do kierownicy numeru startowego wyposażonego w chip, zabrania się ingerowania w numer startowy (organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie chipa powstałe w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się zawodnika z numerem startowym)
 3. Niepoprawne zamocowanie chipa może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.
 4. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika na mecie jest posiadanie numeru startowego.

Na dystansie OLIMPIJSKIM mogą startować wyłącznie uczestnicy mający ukończone 19 lat, a na dystansie MISTRZOWSKIM mający ukończone 17 lat. (patrz punkt 7.3 regulaminu)

10. Maraton
 1. Maraton zostanie przeprowadzony po wytyczonych i odpowiednio oznakowanych trasach.
 2. Start na wszystkich dystansach zawodników ze wszystkich kategorii wiekowych odbędzie się z sektorowego startu wspólnego.
 3. Trasa będzie oznakowana, zabezpieczona przez osoby porządkowe i odpowiednie służby.
 4. Organizator zastrzega możliwość zmiany trasy i godzin startu w dniu zawodów
  w koniecznych przypadkach.
 5. Na trasie znajdują się trudne do pokonania i niebezpieczne odcinki, m.in. strome zjazdy i podjazdy, ostre skręty pod kątem prostym, przejazdy brzegiem skarpy, śliskie korzenie drzew, kamienie, itp.
 6. Na trasie maratonu będą znajdowały się punkty żywieniowe, których ilość uzależniona będzie od pogody i ilości osób startujących. Co najmniej jeden bufet na danej trasie.
11. Zasady poruszania się / zachowania na trasie
 1. Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie po wyznaczonej trasie maratonu.
 2. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz poleceń organizatorów i służb porządkowych znajdujących się na trasie.
 3. W czasie trwania maratonu zawodnik jadący wolniej powinien ustąpić miejsca zawodnikowi osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy.
 4. Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność na trudnych technicznie
  i niebezpiecznych odcinkach trasy oraz na skrzyżowaniach dróg.
 5. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.
 6. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu oraz traktowania z szacunkiem innych uczestników zawodów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie zawodów.
  Prosimy o zachowanie kultury osobistej, przestrzegania zasad fair play.
 7. Skracanie trasy przez zawodnika będzie skutkowało nałożeniem kary czasowej lub dyskwalifikacją.
12. Ruch drogowy
 1. Charytatywny Bike’owy Maraton MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych służby Organizatora ułatwią włączenie się do ruchu, jednakże prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
 2. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość pojawienia się na trasie pieszych oraz wyjechania pojazdów (również rolniczych) z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
  Poza tym zachodzi również ryzyko pojawienia się na trasie wyścigu zwierząt domowych (głównie psów) czy zwierzyny leśnej.
 3. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.
13. Wycofanie się zawodnika w trakcie wyścigu
 1. Zawodnik rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania Charytatywnego Bike’owego Maratonu MTB, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora osobiście lub dzwoniąc pod numer telefonu, który zostanie podany na stronie internetowej organizatora (www.bikeowymaraton.pl) i na numerze startowym, celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.
14. Sektory startowe
 1. Podczas pierwszego maratonu z Mini Cyklu Charytatywnych Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE odbywającego się w Długiej Goślinie nie będzie obowiązywał podział na sektory startowe na podstawie wyników.
 2. Podczas drugiego maratonu z Mini Cyklu Charytatywnych Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE odbywającego się w Kościerzynie będzie obowiązywało rozstawienie zawodników w sektorach startowych.
 3. Wydzielone zostanie sześć sektorów startowych, przy czym w sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości sektorów startowych.
  • Sektory od 1 do 3 są przeznaczone wyłącznie dla zawodników z dystansu MISTRZOWSKIEGO I OLIMPIJSKIEGO.
  • Sektory od 4 do 6 są przeznaczone wyłącznie dla zawodników z dystansu SPORTOWEGO.
 4. O rozstawieniu zawodników w sektorach 1 – 3 oraz 4 – 6 decyduje klasyfikacja prowadzona przez Organizatora, przy czym:
  • Sektor 3 jest ogólnodostępny dla zawodników z dystansu MISTRZOWSKIEGO
   I OLIMPIJSKIEGO (wstęp bez ograniczeń).
  • Sektor 6 jest ogólnodostępny dla zawodników z dystansu SPORTOWEGO (wstęp bez ograniczeń).
 5. Klasyfikacja sektorowa będzie sporządzana po każdej edycji wg wzoru:

  * –  do sporządzenia klasyfikacji sektorowej brany jest czas najlepszego zawodnika na danym dystansie (OLIMPIJSKIM, MISTRZOWSKIM, SPORTOWYM)
 6. Prawo do startu z danego sektora przysługuje zawodnikom, których punkty sektorowe zawierają się w przedziale punktowym odpowiednim dla danego sektora:
  • Sektory OLIMPIJSKI i MISTRZOWSKI
   • Sektor 1 – od 1,000 do 0,860 pkt.
   • Sektor 2 – od 0,859 do 0,790 pkt.
   • Sektor 3 – od 0,789 i mniej oraz zawodnicy nie posiadający punktów sektorowych.
  • Sektor SPORTOWY
   • Sektor 4 – od 1,000 do 0,815 pkt.
   • Sektor 5 – od 0,814 do 0,725 pkt.
   • Sektor 6 –  od 0,724 i mniej oraz zawodnicy nie posiadający punktów sektorowych.
 7. W drugim maratonie z Mini Cyklu Charytatywnych Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE tj. edycji finałowej (Kościerzyna) będą uwzględnione wyniki osiągnięte przez zawodnika w pierwszym maratonie z Mini Cyklu (Długa Goślina).
 8. Lista zawodników, którym przysługuje prawo do startu z danego sektora na Maratonie w Kościerzynie zostanie opublikowana na stronie internetowej bikeowymaraton.pl na 3 dni przed startem oraz będzie dostępna w dniu zawodów do wglądu w Biurze Zawodów.
 9. Zawodnik, który w trakcie sezonu zmieni dystans ma obowiązek startu z sektora ogólnodostępnego (sektor 3 dla dystansu OLIMPIJSKIEGO i MISTRZOWSKIEGO oraz sektor 6 dla dystansu SPORTOWEGO).
 10. Start poszczególnych sektorów będzie odbywał się kolejno, począwszy od sektora
  nr 1 w odstępach ok. 2 min. Zawodnicy będą mieli liczony czas startu począwszy
  od momentu startu wspólnego całego sektora (tzw. czas brutto sektora).
  Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu poszczególnych sektorów, o czym poinformuje uczestników w dniu rozgrywania zawodów.
 11. Jeżeli zawodnik wystartuje z wyższego sektora niż był uprawniony, zostanie ukarany dodaniem do jego czasu przejazdu w wymiarze 30 min.
 12. Zawodnik jest zobowiązany wejść do sektora wyłącznie poprzez oznaczone wejście znajdujące się na jego końcu. Wejście do sektora w inny sposób (np. przez ogrodzenie czy pod taśmą odgradzającą sektor), może skutkować nałożeniem na zawodnika kary czasowej w wymiarze 20 min.
 13. Goście specjalni Mini Cyklu Charytatywnych Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE oraz osoby zaproszone przez Organizatora uprawnione są do startu ze wskazanego przez niego sektora niezależnie od udziału w poprzednich edycjach.
15. Nagrody
INDYWIDUALNA
 1. Klasyfikacja indywidualna Mini Cyklu Charytatywnych Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE będzie prowadzona odrębnie dla każdego dystansu w wymienionych w regulaminie kategoriach z podziałem na płeć. Zwycięzcami klasyfikacji indywidualnej w poszczególnych kategoriach na danych dystansach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę maratonu.
 2. Klasyfikacja indywidualna jest klasyfikacją punktową.
 3. Punkty na poszczególnych maratonach Mini Cyklu przyznawane są w następujący sposób:
  • na dystansie OLIMPIJSKIM we wszystkich kategoriach: czas zwycięzcy kategorii w sekundach / (dzielony przez) czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x (razy) 900.
  • na dystansie MISTRZOWSKIM we wszystkich kategoriach: czas zwycięzcy kategorii w sekundach / (dzielony przez) czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x (razy) 700.
  • na dystansie SPORTOWYM we wszystkich kategoriach: czas zwycięzcy kategorii w sekundach / (dzielony przez) czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x (razy) 500.
INDYWIDUALNA GENERALNA
 1. Klasyfikacja indywidualna generalna będzie prowadzona podczas pierwszego maratonu z Mini Cyklu Charytatywnych Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE (Długa Goślina) oraz podczas drugiego maratonu z Mini Cyklu Charytatywnych Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE (Kościerzyna).
 2. Do klasyfikacji generalnej będą wliczane punkty zdobyte przez uczestnika na danym dystansie i w danej kategorii w obydwóch maratonach z Mini Cyklu Charytatywnych Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE.
  Zwycięzcami klasyfikacji generalnej w poszczególnych kategoriach i dystansach zostaną uczestnicy, którzy zdobędą najwyższą sumę punktów.

 

DRUŻYNOWA GENERALNA
 1. W klasyfikacji drużynowej generalnej Mini Cyklu Charytatywnych Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE mogą wziąć udział (formalne lub nieformalne) grupy uczestników reprezentujących klub sportowy, stowarzyszenie, firmę, miejscowość, grupę przyjaciół, itp., zgłoszone do zawodów przed startem danej edycji pod nazwą zaakceptowaną przez Organizatora. Drużyna powinna liczyć minimum 5 zawodników.
 2. Niedopuszczalna jest zmiana przez zawodnika drużyny w trakcie trwania sezonu. Wyniki zawodnika, który dokona zmiany zespołu w trakcie trwania cyklu, nie będą uwzględniane do klasyfikacji drużynowej. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji składu osobowego zgłoszonej drużyny.
 3. Klasyfikacja drużynowa jest klasyfikacją punktową prowadzoną wspólnie
  dla wszystkich dystansów (OLIMPIJSKI, MISTRZOWSKI i SPORTOWY) i kategorii wiekowych, bez podziału na płeć.
 4. Punkty za poszczególne maratony Mini Cyklu Charytatywnych Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE liczone będą od zwycięzcy open danego dystansu z podziałem na płeć.
 5. Do klasyfikacji drużynowej sumowane są punkty zdobyte przez 5 najlepszych reprezentantów drużyny, którzy w danej edycji zawodów ukończyli wyścig.
  W klasyfikacji zostaną uwzględnione wyłącznie drużyny, które w danej edycji zawodów wystawiły minimum 5 zawodników.
 6. Zwycięzcą klasyfikacji drużynowej generalnej zostanie drużyna, która zdobędzie największą ilość punktów w obydwóch maratonach z Mini Cyklu.
 7. Aktualna klasyfikacja drużynowa będzie opublikowana po drugim maratonie
  z Mini Cyklu (Kościerzyna) na stronie internetowej bikeowymaraton.pl Dekoracja zwycięzców klasyfikacji drużynowej odbędzie się wyłącznie podczas dekoracji finałowej w Kościerzynie.
16. Nagrody

Jak już wspominaliśmy Mini Cykl Charytatywnych Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE jest imprezą o charakterze charytatywnym i ma na celu zgromadzenie środków finansowych na rzecz ratowania 400 letniego zabytkowego kościoła w Długiej Goślinie oraz Fundacji Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego.

Organizatorom zależy na tym, aby kolarstwo propagowało nie tylko rywalizację i wyścig po nagrodę, ale również integrację kolarzy dla wspólnej idei – pomocy drugiemu człowiekowi. Zatem środki finansowe pozyskane od sponsorów angażujemy
w zorganizowanie Mini Cyklu Charytatywnych Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE.

Wobec powyższego pragniemy zaznaczyć, że to czy uczestnicy imprezy otrzymają nagrody  jest uzależnione od hojności sponsorów, których uda nam się pozyskać.

17. Świadczenia dla zawodnika
 • numer startowy z elektronicznym pomiarem czasu
 • wyżywienie w strefie finiszera (Start/Meta)
 • napoje, owoce na punktach żywieniowych
 • pakiet startowy
 • oznakowanie trasy
18. Protesty

Protesty dotyczące przebiegu maratonu, klasyfikacji oraz wyników należy składać w formie pisemnej (po uiszczeniu 10 zł) do Organizatora (w Biurze Zawodów) w trakcie trwania imprezy. Po zamknięciu Biura Zawodów protesty nie będą rozpatrywane.

19. Ochrona środowiska naturalnego

Każdy uczestnik zobowiązany jest szanować środowisko naturalne i poruszać się tylko po wyznaczonej trasie. Bezwzględnie zabrania się zanieczyszczać teren i pozostawiać śmieci poza wyznaczonymi strefami bufetu.

20. Postanowienia końcowe
 1. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów).
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich.
 3. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po wyścigu.
 4. Przez akceptację regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa do wnoszenia wszelkich roszczeń względem organizatora (w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami).
 5. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim.
 6. Każdy uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec organizatora, innych uczestników lub osób trzecich za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa obowiązujących na trasie, a także innych zarządzeń i instrukcji. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i instrukcji ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika – będzie ponosił ją wyłącznie uczestnik.
 8. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.
 9. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora Mini Cyklu Charytatywnych Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:
  • Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).
   Administratorem danych osobowych jest Organizator Mini Cyklu Charytatywnych Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Mini Cyklu Charytatywnych Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE.
  • Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
   Przetwarzanie i wykorzystanie danych uczestników obejmuje również publikację (w tym na stronie www.bikeowymaraton.pl): imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy klubu/Kraju/Miasta oraz może stanowić publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno – reklamowych.
   Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
  • Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie
   o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
 10. Nieznajomość regulaminu Mini Cyklu Charytatywnych Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora jako podstawę do jakichkolwiek roszczeń lub protestów.
 11. Mapki, trasy oraz szczegółowe informacje dotyczące wyścigu będą dostępne
  na stronie internetowej organizatora bikeowymaraton.pl
1. Cel maratonu
 • Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej wśród dzieci.
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród dzieci.
 • Propagowanie tolerancji i akceptacji dla osób z niepełnosprawnością psychoruchową.
 • Integracja Rodzin zawodników.
 • Umożliwienie udziału i współzawodnictwa w maratonie osobom sprawnym i z niepełnosprawnościami.
 • Promowanie regionalnych szlaków rowerowych i turystycznych.
 • Pozyskanie środków finansowych na wsparcie działań Fundacji Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego oraz ratowanie 400 letniego, drewnianego Kościoła w Długiej Goślinie.
2. Organizatorzy
 1. Fundacja Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego, z siedzibą: Nowy Klincz – Wętfie 1, 83-400 Kościerzyna, REGON: 190566524, NIP: 5910004776, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128687. Kontakt: tel. 509 702 003
  e-mail: fundacja@buremisie.org.pl
  BZ WBK S.A. III O/Poznań: 68 1090 1359 0000 0000 3501 8569
  SWIFT WBKPPLPPXXX
  IBAN PL68-1090-1359-0000-0000-3501-8569
 2. Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny
  62 – 097 Długa Goślina 24
  tel. 61 892 12 01
  Nr konta: PKO BP S.A. 66 1020 4027 0000 1702 0341 4463
Współorganizatorzy
 1. Team: Bike’owe Wyprawy
3. Termin i miejsce
 • Długa Goślina
  6 maja 2018 roku (niedziela)
  Plac przed kościołem
  Długa Goślina 24
 • Kościerzyna
  9 września 2018 roku (niedziela)
  Plac Osady Wspólnoty Burego Misia
  Wętfie 1, Nowy Klincz 83-400 Kościerzyna
4. Kategorie wiekowe

DZIEWCZYNKI

 • Kategoria DZ 0: do 4 lat (do 300m)
 • Kategoria DZ 1: 5-6 lat (do 300m)
 • Kategoria DZ 2: 7-9 lat (do 2km)
 • Kategoria DZ 3: 10-14 lat (do 2km)

CHŁOPCY

 • Kategoria CH 0: do 4 lat (do 300m)
 • Kategoria CH 1: 5-6 lat (do 300m)
 • Kategoria CH 2: 7-9 lat (do 2km)
 • Kategoria CH 3: 10-14 lat (do 2km)
5. Program imprezy

11:30 – start poszczególnych wyścigów dla dzieci
12:30 – dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych

6. Zgłoszenia
 1. Uczestnikiem może być osoba, która spełni poniższe warunki:
  • prawidłowo wypełni formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej: www.bikeowymaraton.pl lub dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów,
  • dokona opłaty startowej.
7. Opłaty startowe
 1. Udział w wyścigu dziecięcym za opłatą:
  • Kategoria do 6 lat – 10 zł (kwota darowizny na cele charytatywne)
  • Kategoria od 7do 14 lat – 30 zł (kwota darowizny na cele charytatywne)
 2. Za osobę zgłoszoną do Mini Cyklu Carytatywnych Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE uznaje się osobę, która wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz dokona opłaty startowej – zgłoszenia bez opłaty startowej nie będą przyjmowane.Na liście startowej znajdą się tylko te osoby, które prawidłowo dopełniły wszystkich formalności zgłoszeniowych.
 3. Numery startowe zostaną nadane po zamknięciu zapisów internetowych.
 4. Płatności dokonane na konto Organizatora:
  • MARATON W DŁUGIEJ GOŚLINIE WPŁACAMY NA:
   Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie
   Nr konta: PKO BP S.A. 66 1020 4027 0000 1702 0341 4463
  • MARATON W KOŚCIERZYNIE WPŁACAMY NA:
   Fundacja Burego Misia im. Bogdana Jańskiego
   BZ WBK S.A. III O/Poznań: 68 1090 1359 0000 0000 3501 8569
   SWIFT WBKPPLPPXXX
   IBAN PL68-1090-1359-0000-0000-3501-8569

WAŻNE! Prosimy o zwrócenie uwagi na jakie konto dokonują państwo opłaty startowej.

8. Uczestnictwo w wyścigu
 1. Wyścig ma charakter otwarty.
 2. Prawo uczestnictwa w zawodach mają dzieci będące pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, którzy podpiszą stosowne oświadczenie (zał. nr 1). Organizator dopuszcza start dziecka pod opieką innej osoby, której rodzice udzielili pisemnego pełnomocnictwa (zał. nr 2), które należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego dziecka.
 3. Start w wyścigu dziecięcym możliwy jest na dowolnym rowerze przeznaczonym do jazdy w terenie (bez wspomagania) oraz obowiązkowo w sztywnym kasku rowerowym.
 4. Otrzymany od organizatora numer startowy zawodnik zobowiązany jest zamocować na kierownicy w sposób, który uniemożliwi jego zgubienie podczas trwania zawodów oraz zapewni możliwość jego identyfikacji podczas przejazdu przez linię mety.
 5. Opiekunowie, którzy zgłoszą dziecko do wyścigu, tym samym oświadczają, że akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania oraz wyrażają zgodę do przetwarzania danych osobowych (publikacje zdjęć, filmów, wywiadów).
9. Zasady rozgrywania wyścigu
 1. Trasa wyścigu będzie oznakowana taśmami i strzałkami kierunkowymi.
 2. Zwycięzcą zostaje zawodnik, który wyznaczoną trasę przejedzie w jak najkrótszym czasie.
 3. Wyścig kolarski dla dzieci odbędzie się ze wspólnego startu wszystkich kategorii wiekowych.
 4. O sposobie przeprowadzenia wyścigu Organizator decyduje w dniu startu.
 5. Zawody zostaną rozegrane wg kolejności wynikających z kategorii wiekowych.
 6. Podczas trwania zawodów zabrania się przebywania zawodników wraz z rowerami poza sektorami startowymi.
 7. Zawodnik jest zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Organizatora.
10. Zabrania się:
 1. Udziału w wyścigu dzieci bez sztywnych kasków rowerowych.
 2. Udziału w wyścigu dzieci bez opieki rodziców, opiekunów prawnych lub osób posiadających pełnomocnictwo.
 3. Przebywania dziecka oczekującego na rozegranie wyścigu wraz Z ROWERAM poza wyznaczonymi sektorami startowymi.
 4. Ingerencji rodziców i opiekunów prawnych w wyniki dziecięcej rywalizacji, np. popychania dziecka na trasie (obowiązują zasady „fair play”). Dziecko, którego rowerek będzie popychany przez osobę dorosłą (dotyczy także kategorii D0) NIE BĘDZIE BRANE POD UWAGĘ w klasyfikacji ustalonej na mecie.
 5. Stania rodziców/opiekunów w korytarzu startowym przeznaczonym na wyścig.
 6. Skracania trasy wyścigu.

Złamanie zasad skutkuje wykluczeniem dziecka z wyścigu.

11. Trasa
 1. dla dystansu (do 500 m) – droga szutrowa
 2. dla dystansu (do 2km) – droga szutrowa, leśna
12. Nagrody

Każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy dyplom po ukończeniu wyścigu.

13. Zasady poruszania się / zachowania na trasie
 1. Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie po wyznaczonej trasie maratonu.
 2. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń organizatorów i służb porządkowych znajdujących się na trasie.
 3. W czasie trwania maratonu zawodnik jadący wolniej powinien ustąpić miejsca zawodnikowi osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy.
14. Ochrona środowiska naturalnego

Każdy uczestnik zobowiązany jest szanować środowisko naturalne i poruszać się tylko po wyznaczonej trasie. Bezwzględnie zabrania się zanieczyszczać teren i pozostawiać śmieci poza wyznaczonymi strefami bufetu.