Tablice kierunkowe

Oznakowanie zaprezentowane poniżej będzie rozmieszczone w całym mieście Kościerzyna i wskazywać będzie kierunek do Miasteczka Rowerowego – miejsca startu maratonu – tak, aby ułatwić dojazd na miejsce wszystkim Uczestnikom i Widzom.

Tablice ostrzegawcze i informacyjne