Biuro będzie mieścić się na terenie Parafii pw. św. Marii Magdaleny.

Długa Goślina 24
62-097 Długa Goślina

Godziny otwarcia: 07:00 – 18:00 w dniu zawodów.