REGULAMIN BIKE'OWEGO MARATONU MTB 2019
1. Cel maratonu
 • Pozyskanie środków finansowych na wsparcie działań Fundacji Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego oraz ratowanie 400 letniego, drewnianego Kościoła w Długiej Goślinie.
 • Propagowanie tolerancji i akceptacji dla osób z niepełnosprawnością psychoruchową,
 • Integracja Rodzin zawodników.
 • Propagowanie kolarstwa górskiego wśród osób z niepełnosprawnością psychoruchową.
 • Promowanie regionalnych szlaków rowerowych,
 • Umożliwienie udziału i współzawodnictwa w maratonie osobom sprawnym i z niepełnosprawnościami.
 • Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej.
 • Propagowanie aktywności fizycznej wśród chorych na cukrzycę oraz osób zagrożonych tą chorobą.
 • Aktywizacja osób chorujących na cukrzycę.
2. Organizatorzy
 1. Fundacja Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego, z siedzibą: Nowy Klincz – Wętfie 1, 83-400 Kościerzyna, REGON: 190566524, NIP: 5910004776, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128687. Kontakt: tel. 509 702 003
  e-mail: fundacja@buremisie.org.pl
  BZ WBK S.A. III O/Poznań: 68 1090 1359 0000 0000 3501 8569
  SWIFT WBKPPLPPXXX
  IBAN PL68-1090-1359-0000-0000-3501-8569
 2. Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny
  62 – 097 Długa Goślina 24
  tel. 61 892 12 01
  Nr konta: PKO BP S.A. 66 1020 4027 0000 1702 0341 4463
  Dzieje parafii sięgają pierwszej połowu XIV wieku. Kościół wzniesiono w latach 1623 – 1625 z fundacji sióstr benedyktynek. W świątyni co roku odbywają się koncerty z cyklu Musica Sacra Musica Profana.
Współorganizatorzy
 1. Team: Bike’owe Wyprawy
3. Termin i miejsce
 • Długa Goślina
  5 maja 2019 roku (niedziela)
  Plac przed kościołem
  Długa Goślina 24
 • Kościerzyna
  15 września 2019 roku (niedziela)
  Plac Osady Wspólnoty Burego Misia
  Wętfie 1, Nowy Klincz 83-400 Kościerzyna
4. Dystanse
 • OLIMPIJSKI – od 60 do 80 km,
 • MISTRZOWSKI – od 40 do 60 km,
 • SPORTOWY – od 20 do 40 km
5. Program imprezy

7:30 – 10:30 – zapisy w Biurze Zawodów
10:50 – odprawa przed wyścigiem
11:00 – START poszczególnych sektorów
11:30 – START wyścigów dla dzieci
ok. 12:30 – dekoracja dzieci w poszczególnych kategoriach
ok. 13:00 – dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii na dystansie Sportowym
ok. 13:45 – dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii na dystansie Mistrzowskim
ok. 14:45 – dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii na dystansie Olimpijskim
ok. 15:30 – wręczanie nagród dodatkowych
ok. 16:30 – zakończenie imprezy

6. Kategorie
 • Dystans OLIMPIJSKI
  • K – kobiety od 19 lat (rok ur. 2000 i starsze)
  • M2 – mężczyźni od 19 do 30 lat (rok ur. 1989 – 2000)
  • M3 – mężczyźni od 31 do 40 lat (rok ur. 1979 – 1988)
  • M4 – mężczyźni od 41 do 50 lat (rok ur. 1969 – 1978)
  • M5 – mężczyźni od 51 lat (rok ur. 1968 i starsi)
 • Dystans MISTRZOWSKI
  • K2 – kobiety od 17 lat do 30 lat (rok ur. 1989 – 2002)
  • K3 – kobiety od 31 lat do 40 lat (rok ur. 1979 – 1988)
  • K4 – kobiety od 41 lat i starsze (rok ur. 1978 i starsze)
  • M2 – mężczyźni od 17 do 30 lat (rok ur. 1989 – 2002)
  • M3 – mężczyźni od 31 do 40 lat (rok ur. 1979 – 1988)
  • M4 – mężczyźni od 41 do 50 lat (rok ur. 1969 – 1978)
  • M5 – mężczyźni od 51 lat (rok ur. 1968 i starsi)
  • N – osoby niepełnosprawne*
 • Dystans SPORTOWY
  • K01 – kobiety od 6 do 8 lat (rok ur. 2011 – 2013)
  • K02 – kobiety od 9 do 12 lat (rok ur. 2007 – 2010)
  • K0 – kobiety od 13 do 15 lat (rok ur. 2004 – 2006)
  • K1 – kobiety od 16 do 18 lat (rok ur. 2001 – 2003)
  • K2 – kobiety od 19 do 30 lat (rok ur. 1989 – 2000)
  • K3 – kobiety od 31 do 40 lat (rok ur. 1979 – 1988)
  • K4 – kobiety 41 lat i starsze (rok ur. 1978 i starsze)
  • M01 – mężczyźni od 6 do 8 lat (rok ur. 2011 – 2013)
  • M02 – mężczyźni od 9 do 12 lat (rok ur. 2007 – 2010)
  • M0 – mężczyźni od 13 do 15 lat (rok ur. 2004 – 2006)
  • M1 – mężczyźni od 16 do 18 lat (rok ur. 2001 – 2003)
  • M2 – mężczyźni od 19 do 30 lat (rok ur. 1989 – 2000)
  • M3 – mężczyźni od 31 do 40 lat (rok ur. 1979 – 1988)
  • M4 – mężczyźni od 41 do 50 lat (rok ur. 1969 – 1978)
  • M5 – mężczyźni od 51 do 60 lat (rok ur. 1959 – 1968)
  • M6 – mężczyźni od 61 lat (rok ur. 1958 i starsi)
  • N – osoby niepełnosprawne*
 • Dystans SPORTOWY 27,2 km II MISTRZOSTWA POLSKI MTB Kolarzy z Cukrzycą
  • MP – K1 – kobiety od 6 do 15 lat (rok ur. 2004 – 2013)
  • MP – K2 – kobiety od 16 do 19 lat (rok ur. 2000 – 2003)
  • MP – K3 – kobiety od 20 do 39 lat (rok ur. 1980 – 1999)
  • MP – K4 – kobiety od 40 lat (rok ur. 1979 i starsze)
  • MP – M1 – mężczyźni od 6 do 15 lat (rok ur. 2004 – 2013)
  • MP – M2 – mężczyźni od 16 do 19 lat (rok ur. 2000 – 2003)
  • MP – M3 – mężczyźni od 20 do 39 lat (rok ur. 1980 – 1999)
  • MP – M4 – mężczyźni od 40 lat (rok ur. 1979 i starsi)
7. Warunki uczestnictwa

Liczba osób startujących w Charytatywnym Bike’owym Maratonie MTB 2019 jest ograniczona do 500 uczestników.

 1. Cykl Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE ma charakter otwarty i ogólnodostępny. Poszczególne wyścigi rozgrywane będą we wskazanych terminach i miejscowościach
 2. Uczestnikiem może być osoba, która spełni poniższe warunki:
  • prawidłowo wypełni formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej: bikeowymaraton.pl lub dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów.
   Zgłoszenie jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika z treścią regulaminu Cyklu Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE i akceptacją jego warunków oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (patrz „Postanowienia końcowe”.).
  • dokona opłaty startowej.
 3. Prawo startu w maratonie mają osoby:
  • na dystansie OLIMPIJSKIM, które ukończyły 19 lat
  • na dystansie MISTRZOWSKIM, które ukończyły 17 lat za pisemną zgodą rodzica/opiekuna lub opiekuna prawnego tj. posiadające pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, wyrażające zgodę na udział małoletniego w maratonach (według wzoru oświadczenia opublikowanego na stronie internetowej bikeowymaraton.pl),
  • dopuszcza się start zawodników poniżej 17 lat jednocześnie będących pod stałą opieką rodzica/opiekuna prawnego podczas trwania wyścigu tj. rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany uczestniczyć w wyścigu razem z niepełnoletnim zawodnikiem.
  • na dystansie SPORTOWYM w przedziale wieku 6 – 16 lat za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego tj. posiadające pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, wyrażające zgodę na udział małoletniego dziecka w maratonach (według wzoru oświadczenia opublikowanego na stronie internetowej bikeowymaraton.pli jednocześnie będące pod stałą opieką rodzica/opiekuna prawnego podczas trwania wyścigu tj. rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany uczestniczyć w wyścigu razem z dzieckiem.
   W przypadku nie zastosowania się do powyższej reguły uczestnik zostanie zdyskwalifikowany i nieujęty w klasyfikacji maratonu.
 4. Za osobę zgłoszoną do Cyklu Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE uznaje się osobę, która wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz dokona opłaty startowej – zgłoszenia bez opłaty startowej nie będą przyjmowane. Na liście startowej znajdą się tylko te osoby, które prawidłowo dopełniły wszystkich formalności zgłoszeniowych.
 5. Numery startowe zostaną nadane po zamknięciu zapisów internetowych.
 6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).
 7. Do uczestnictwa w zawodach dopuszcza się osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do uczestnictwa w zawodach. Ten fakt uczestnik lub w przypadku osób nieletnich, jego rodzic lub opiekun prawny, potwierdza w momencie dokonania zgłoszenia udziału w zawodach.
  Organizator zaleca dokonanie we własnym zakresie ubezpieczenia NNW.
 8. Każdy zawodnik Cyklu Bike’owych Maratonów MTB jest zobowiązany do startu w kasku sztywnym.
  Zawodnicy poruszający się po trasie bez wymaganego kasku będą dyskwalifikowani.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niedopuszczenia do startu osób:
  • pod wpływem środków odurzających
  • co do których istnieje realne podejrzenie, że mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia innych uczestników zawodów oraz organizatorów.
8. Opłaty startowe

Całość środków finansowych pozyskanych z opłat startowych zostanie przekazana na rzecz:

 • Maraton w Długiej Goślinie na rzecz remontu 400 letniego zabytkowego Kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie.
  Nr konta: PKO BP S.A. 66 1020 4027 0000 1702 0341 4463
 • Maraton w Kościerzynie na cele Fundacji Burego Misia imienia Bogdana Jańskiego działającej na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną.
  Nr konta: BZ WBK S.A. III O/Poznań: 68 1090 1359 0000 0000 3501 8569
 1. Za udział w Cyklu Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE na wszystkich dystansach i we wszystkich kategoriach obowiązują następujące opłaty:
  • 70 zł – ulgowa opłata za uczestnictwo w zawodach, której warunkiem jest uiszczenie opłaty przelewem na wskazany rachunek bankowy, nie później niż na 5 dni przed zawodami (tj. 30.04.2019 r., decyduje data księgowania wpłat na koncie bankowym).
   Zawodnik musi być zgłoszony do zawodów przez formularz internetowy dostępny na stronie www.bikeowymaraton.pl – należy koniecznie zaznaczyć tytuł wpłaty, wpisując: „IMIĘ I NAZWIZKO MIEJSCOWOŚĆ MARATONU MTB – DAROWIZNA”.
  • 90 zł – normalna opłata za uczestnictwo w zawodach, dotycząca osób, które nie dokonały opłaty przed terminem 5 dni przed zawodami (tj. 30.04.2019 r.).
   Powyższą opłatę należy wpłacić w dniu zawodów w Biurze Zawodów w formie gotówki.
   Uczestnicy są zobowiązani zachować otrzymany numer startowy na cały Mini Cykl.
  • 20 zł opłata za utratę lub zniszczenie numeru startowego.
  • numery startowe będą opłacone przez Organizatora, ponieważ Cykl Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE ma na celu wsparcie finansowe działań Fundacji Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego (15.09.2019 r. Kościerzyna) oraz remontu i ratowania zabytkowego 400-letniego kościoła w Długiej Goślinie (05.05.2019 r.) dlatego też uczestnicy/zawodnicy mogą dokonać opłaty startowej w kwocie wyższej niż podana przez Organizatora wedle osobistego uznania. Cała kwota środków finansowych pozyskanych z opłat startowych zostanie przekazana na powyższe cele charytatywne.
 2. Opłat startowych należy dokonywać osobno na każdy z Maratonów Cyklu zwracając szczególną uwagę na numery kont przypisanych do poszczególnych lokalizacji maratonów.
  • Opłat za MARATON W DŁUGIEJ GOŚLINIE należy dokonywać na:
   Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie
   Nr konta: PKO BP S.A. 66 1020 4027 0000 1702 0341 4463
  • Opłat za MARATON W KOŚCIERZYNIE należy dokonywać na:
   Fundacja Burego Misia im. Bogdana Jańskiego
   BZ WBK S.A. III O/Poznań: 68 1090 1359 0000 0000 3501 8569
   SWIFT WBKPPLPPXXX
   IBAN PL68-1090-1359-0000-0000-3501-8569
  • WAŻNE! Należy zwrócić szczególną uwagę na jakie konto dokonywana jest opłata startowa.
 3. Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa w Charytatywnym Bike’owym Maratonie MTB nie podlegają zwrotowi tj. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie dotarły na zawody lub ich nie ukończyły.
 4. Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych odbywać się będzie w przeddzień (sobota od godz. 14:00 do 16:00) oraz w dniu imprezy w Biurze Zawodów na podstawie dokumentu tożsamości.
9. Pomiar czasu
 1. Podczas Charytatywnego Bike’owego Maratonu MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu, które wykona firma PLUS TIMING.
 2. Każdy zawodnik (startujący na dystansie SPORTOWYM, MISTRZOWSKIM i OLIMPIJSKIM) zobowiązany jest do posiadania i przymocowania do kierownicy numeru startowego wyposażonego w chip. Zabrania się ingerowania w numer startowy (Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie chipa powstałe w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się zawodnika z numerem startowym).
 3. Niepoprawne zamocowanie chipa może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.
 4. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika na mecie jest posiadanie numeru startowego.
10. Maraton
 1. Maraton zostanie przeprowadzony po wytyczonych i odpowiednio oznakowanych trasach.
 2. Start na wszystkich dystansach zawodników ze wszystkich kategorii wiekowych odbędzie się z sektorowego startu wspólnego.
 3. Trasa będzie oznakowana, zabezpieczona przez osoby porządkowe i odpowiednie służby.
 4. Organizator zastrzega możliwość zmiany trasy i godzin startu w dniu zawodów w koniecznych przypadkach.
 5. Na trasie znajdują się trudne do pokonania i niebezpieczne odcinki, m.in. strome zjazdy i podjazdy, ostre skręty pod kątem prostym, przejazdy brzegiem skarpy, śliskie korzenie drzew, kamienie, itp.
 6. Na trasie maratonu będą znajdowały się punkty żywieniowe, których ilość uzależniona będzie od pogody i ilości osób startujących. Niezależnie od powyższych Organizator zapewnia jednak co najmniej jeden bufet na danej trasie.
11. Zasady poruszania się / zachowania na trasie
 1. Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie po wyznaczonej trasie maratonu.
 2. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz poleceń organizatorów i służb porządkowych znajdujących się na trasie.
 3. W czasie trwania maratonu zawodnik jadący wolniej powinien ustąpić miejsca zawodnikowi osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy.
 4. Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność na trudnych technicznie i niebezpiecznych odcinkach trasy oraz na skrzyżowaniach dróg.
 5. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.
 6. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu oraz traktowania z szacunkiem innych uczestników zawodów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie zawodów.
  Uprasza się o zachowanie kultury osobistej, przestrzegania zasad fair play.
 7. Skracanie trasy przez zawodnika będzie skutkowało nałożeniem kary czasowej lub dyskwalifikacją.
12. Ruch drogowy
 1. Bike’owy Maraton MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych służby Organizatora ułatwią włączenie się do ruchu, jednakże w miejscach tego typu należy zachować szczególną ostrożność.
 2. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość pojawienia się na trasie pieszych oraz pojazdów (również rolniczych) z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
  Poza tym zachodzi również ryzyko pojawienia się na trasie wyścigu zwierząt domowych (głównie psów) czy zwierzyny leśnej.
 3. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.
13. Wycofanie się zawodnika w trakcie wyścigu
 1. Zawodnik rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania Bike’owego Maratonu MTB, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora osobiście lub dzwoniąc pod numer telefonu, który zostanie podany na stronie internetowej organizatora (www.bikeowymaraton.pl) i na numerze startowym, celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.
14. Sektory startowe
 1. Podczas pierwszego maratonu (w 2019 r.) z Cyklu Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE odbywającego się w Długiej Goślinie nie będzie obowiązywał podział na sektory startowe na podstawie wyników.
 2. Podczas drugiego maratonu (w 2019 r.) z Cyklu Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE odbywającego się w Kościerzynie będzie obowiązywało rozstawienie zawodników w sektorach startowych.
 3. Wydzielone zostanie sześć sektorów startowych, przy czym w sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości sektorów startowych.
  • Sektory od 1 do 3 są przeznaczone wyłącznie dla zawodników z dystansu MISTRZOWSKIEGO I OLIMPIJSKIEGO.
  • Sektory od 4 do 6 są przeznaczone wyłącznie dla zawodników z dystansu SPORTOWEGO.
 4. O rozstawieniu zawodników w sektorach 1 – 3 oraz 4 – 6 decyduje klasyfikacja prowadzona przez Organizatora, przy czym:
  • Sektor 3 jest ogólnodostępny dla zawodników z dystansu MISTRZOWSKIEGO
   I OLIMPIJSKIEGO (wstęp bez ograniczeń).
  • Sektor 6 jest ogólnodostępny dla zawodników z dystansu SPORTOWEGO (wstęp bez ograniczeń).
 5. Klasyfikacja sektorowa będzie sporządzana po każdej edycji wg wzoru:

  * –  do sporządzenia klasyfikacji sektorowej brany jest czas najlepszego zawodnika na danym dystansie (OLIMPIJSKIM, MISTRZOWSKIM, SPORTOWYM)
 6. Prawo do startu z danego sektora przysługuje zawodnikom, których punkty sektorowe zawierają się w przedziale punktowym odpowiednim dla danego sektora:
  • Sektory OLIMPIJSKI i MISTRZOWSKI
   • Sektor 1 – od 1,000 do 0,860 pkt.
   • Sektor 2 – od 0,859 do 0,790 pkt.
   • Sektor 3 – od 0,789 i mniej oraz zawodnicy nie posiadający punktów sektorowych.
  • Sektor SPORTOWY
   • Sektor 4 – od 1,000 do 0,815 pkt.
   • Sektor 5 – od 0,814 do 0,725 pkt.
   • Sektor 6 –  od 0,724 i mniej oraz zawodnicy nie posiadający punktów sektorowych.
 7. W drugim maratonie z Cyklu Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE tj. edycji finałowej (Kościerzyna) będą uwzględnione wyniki osiągnięte przez zawodnika w pierwszym maratonie z Cyklu (Długa Goślina).
 8. Lista zawodników, którym przysługuje prawo do startu z danego sektora na Maratonie w Kościerzynie zostanie opublikowana na stronie internetowej bikeowymaraton.pl na 3 dni przed startem oraz będzie dostępna w dniu zawodów do wglądu w Biurze Zawodów.
 9. Zawodnik, który w trakcie sezonu zmieni dystans ma obowiązek startu z sektora ogólnodostępnego (sektor 3 dla dystansu OLIMPIJSKIEGO i MISTRZOWSKIEGO oraz sektor 6 dla dystansu SPORTOWEGO).
 10. Start poszczególnych sektorów będzie odbywał się kolejno, począwszy od sektora nr 1 w odstępach ok. 2 min. Zawodnicy będą mieli liczony czas startu począwszy od momentu startu wspólnego całego sektora (tzw. czas brutto sektora).
  Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu poszczególnych sektorów, o czym poinformuje uczestników w dniu rozgrywania zawodów.
 11. Jeżeli zawodnik wystartuje z wyższego sektora niż był uprawniony, zostanie ukarany dodaniem do jego czasu przejazdu w wymiarze 30 min.
 12. Zawodnik jest zobowiązany wejść do sektora wyłącznie poprzez oznaczone wejście znajdujące się na jego końcu. Wejście do sektora w inny sposób (np. przez ogrodzenie czy pod taśmą odgradzającą sektor), może skutkować nałożeniem na zawodnika kary czasowej w wymiarze 20 min.
 13. Goście specjalni Cyklu Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE oraz osoby zaproszone przez Organizatora uprawnione są do startu ze wskazanego przez niego sektora niezależnie od udziału w poprzednich edycjach.
15. Klasyfikacja
INDYWIDUALNA
 1. Klasyfikacja indywidualna Cyklu Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE będzie prowadzona odrębnie dla każdego dystansu w wymienionych w regulaminie kategoriach z podziałem na płeć. Zwycięzcami klasyfikacji indywidualnej w poszczególnych kategoriach na danych dystansach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę maratonu.
 2. Klasyfikacja indywidualna jest klasyfikacją punktową.
 3. Punkty na poszczególnych maratonach Cyklu przyznawane są w następujący sposób:
  • na dystansie OLIMPIJSKIM we wszystkich kategoriach: czas zwycięzcy kategorii w sekundach / (dzielony przez) czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x (razy) 900.
  • na dystansie MISTRZOWSKIM we wszystkich kategoriach: czas zwycięzcy kategorii w sekundach / (dzielony przez) czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x (razy) 700.
  • na dystansie SPORTOWYM we wszystkich kategoriach: czas zwycięzcy kategorii w sekundach / (dzielony przez) czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x (razy) 500.
INDYWIDUALNA GENERALNA
 1. Klasyfikacja indywidualna generalna będzie prowadzona podczas pierwszego maratonu z Cyklu Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE (Długa Goślina) oraz podczas drugiego maratonu z Cyklu Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE (Kościerzyna).
 2. Do klasyfikacji indywidualnej generalnej będą wliczane punkty zdobyte przez uczestnika na danym dystansie i w danej kategorii w obydwóch maratonach z Cyklu Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE.
  Zwycięzcami klasyfikacji generalnej w poszczególnych kategoriach i dystansach zostaną uczestnicy, którzy zdobędą najwyższą sumę punktów.
DRUŻYNOWA GENERALNA
 1. W klasyfikacji drużynowej generalnej Cyklu Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE mogą wziąć udział (formalne lub nieformalne) grupy uczestników reprezentujących klub sportowy, stowarzyszenie, firmę, miejscowość, grupę przyjaciół, itp., zgłoszone do zawodów przed startem danej edycji pod nazwą zaakceptowaną przez Organizatora. Drużyna powinna liczyć minimum 5 zawodników.
 2. Niedopuszczalna jest zmiana przez zawodnika drużyny w trakcie trwania sezonu. Wyniki zawodnika, który dokona zmiany zespołu w trakcie trwania cyklu, nie będą uwzględniane do klasyfikacji drużynowej. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji składu osobowego zgłoszonej drużyny.
 3. Klasyfikacja drużynowa jest klasyfikacją punktową prowadzoną wspólnie dla wszystkich dystansów (OLIMPIJSKI, MISTRZOWSKI i SPORTOWY) i kategorii wiekowych, bez podziału na płeć.
 4. Punkty za poszczególne maratony Cyklu Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE liczone będą od zwycięzcy open danego dystansu z podziałem na płeć.
 5. Do klasyfikacji drużynowej sumowane są punkty zdobyte przez 5 najlepszych reprezentantów drużyny, którzy w danej edycji zawodów ukończyli wyścig.
  W klasyfikacji zostaną uwzględnione wyłącznie drużyny, które w danej edycji zawodów wystawiły minimum 5 zawodników.
 6. Zwycięzcą klasyfikacji drużynowej generalnej zostanie drużyna, która zdobędzie największą ilość punktów w obydwóch maratonach z Cyklu.
 7. Aktualna klasyfikacja drużynowa będzie opublikowana po drugim maratonie z Cyklu (Kościerzyna) na stronie internetowej bikeowymaraton.pl Dekoracja zwycięzców klasyfikacji drużynowej odbędzie się wyłącznie podczas dekoracji finałowej w Kościerzynie.
16. Nagrody

Cykl Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE jest imprezą o charakterze charytatywnym i ma na celu zgromadzenie środków finansowych na rzecz ratowania 400 letniego zabytkowego kościoła w Długiej Goślinie oraz Fundacji Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego.

Organizatorom zależy na tym, aby kolarstwo propagowało nie tylko rywalizację i wyścig po nagrodę, ale również integrację kolarzy dla wspólnej idei – pomocy drugiemu człowiekowi. Zatem środki finansowe pozyskane od sponsorów angażowane są w organizację Cyklu Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE.

Wobec powyższego należy zaznaczyć, iż ilość i rodzaj nagród uzależnione są od wysokości finansowego wsparcia sponsorów.

17. Świadczenia dla zawodnika
 • pakiet startowy,
 • numer startowy z chipem do elektronicznego pomiaru czasu,
 • napoje, owoce na punktach żywieniowych oraz w strefie finiszera (Start/Meta),
 • ciepły posiłek regeneracyjny po zawodach,
 • oznakowanie trasy,
 • medal „finishera”
 • opieka medyczna w miejscu odbywania się zawodów.
18. Protesty

Protesty dotyczące przebiegu maratonu, klasyfikacji oraz wyników należy składać w formie pisemnej (po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 50 zł) do Organizatora (w Biurze Zawodów) w trakcie trwania imprezy. Po zamknięciu Biura Zawodów protesty nie będą rozpatrywane.

19. Ochrona środowiska naturalnego

Każdy uczestnik zobowiązany jest szanować środowisko naturalne i poruszać się tylko po wyznaczonej trasie. Bezwzględnie zabrania się zanieczyszczać teren i pozostawiać śmieci poza wyznaczonymi strefami bufetu.

20. Postanowienia końcowe
 1. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów).
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich.
 3. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po wyścigu.
 4. Przez akceptację regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa do wnoszenia wszelkich roszczeń względem organizatora (w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami).
 5. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim.
 6. Każdy uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec organizatora, innych uczestników lub osób trzecich za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa obowiązujących na trasie, a także innych zarządzeń i instrukcji. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i instrukcji ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika – ponosi je wyłącznie uczestnik.
 8. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.
 9. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora Cyklu Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE na zasadach określonych poniżej.Administratorem danych osobowych jest Organizator Cyklu Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE.
 10. Podanie przez zawodnika/uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w organizowanych zawodach.
 11. Dane osobowe zawodników/uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 12. Na podstawie powyższych przepisów Organizator Cyklu Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE przetwarza dane osobowe uczestników w następujących celach:
  • umieszczenia danych w wewnętrznym systemie uczestników,
  • przygotowania i wydrukowania numerów startowych,
  • przygotowania i wydania pakietów startowych,
  • przygotowania i wydrukowania list startowych oraz umieszczenia list na stronie internetowej organizowanych zawodów,
  • rozwieszenia list startowych w Biurze Zawodów,
  • przygotowania, wydrukowania list z wynikami poszczególnych dystansów i kategorii wiekowych oraz  wywieszenia list w Biurze Zawodów,
  • umieszczenia list z wynikami poszczególnych dystansów na stronie internetowej organizowanych zawodów w serwisie społecznościowym Facebook,
  • umieszczenia danych na listach osób do dekoracji medalowej,
  • umieszczenia danych na listach i przekazanie list firmom mierzącym czas poszczególnych dystansów i kategorii wiekowych, w celu przeprowadzenia prawidłowego pomiaru czasu zawodników,udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów na poszczególne dystanse w Biurze Zawodów.
 13. Przetwarzanie i wykorzystanie danych uczestników obejmuje również publikację (w tym na stronie www.bikeowymaraton.pl): imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy klubu/Kraju/Miasta oraz może stanowić publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno–reklamowych.
  Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
 14. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne.
 15. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej dane osobowe uczestników mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.Odbiorcami danych uczestników Maratonu mogą być:
  • Organizatorzy zawodów,
  • podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący numery startowe,
  • podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący listy z wynikami,
  • wolontariusze,
  • pozostali uczestnicy organizowanych zawodów,
  • osoby znajdujące się na terenie organizowanych zawodów,
  • użytkownicy strony internetowej, serwisu  społecznościowego Facebook.
 16. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych  w pkt. 12) powyżej celów, w stosunku do danych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt. 12) lit. a, do czasu wniesienia przez uczestnika/zawodnika sprzeciwu wobec przetwarzania, w stosunku do danych podanych w celach wskazanych w pkt. 12) lit. b-j.
 17. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora Cyklu Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE danych osobowych zawodnikom/uczestnikom przysługuje:
  • prawo dostępu do treści danych,
  • prawo do sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 18. W przypadku uznania przez uczestnika, iż przetwarzanie przez OrganizatoraCyklu Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 19. Organizator zawodów nie będzie przekazywać danych osobowych uczestników osobom trzecim oraz do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.
 20. Nieznajomość regulaminu Cyklu Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE i jego nieprzestrzeganie nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń lub protestów.
 21. Mapki, trasy oraz szczegółowe informacje dotyczące wyścigu będą dostępne
  na stronie internetowej Organizatora bikeowymaraton.pl