W przypadku osób niepełnoletnich prawo startu w maratonie mają osoby:

  • na dystansie MISTRZOWSKIM, które ukończyły 17 lat za pisemną zgodą rodzica/opiekuna lub opiekuna prawnego tj. posiadające pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, wyrażające zgodę na udział małoletniego w maratonach (według wzoru oświadczenia opublikowanego na stronie internetowej – zakładka „ABC UCZESTNIKA” → Regulamin → Dokumenty) i jednocześnie będące pod stałą opieką rodzica/opiekuna prawnego podczas trwania wyścigu rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany uczestniczyć w wyścigu razem z niepełnoletnim zawodnikiem.
  • na dystansie SPORTOWYM w przedziale wieku 9 – 17 lat za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego tj. posiadające pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, wyrażające zgodę na udział małoletniego dziecka w maratonach (według wzoru oświadczenia opublikowanego na stronie internetowej – zakładka „ABC UCZESTNIKA” → Regulamin → Dokumenty) i jednocześnie będące pod stałą opieką rodzica/opiekuna prawnego podczas trwania wyścigu rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany uczestniczyć w wyścigu razem z dzieckiem.

W przypadku nie zastosowania się do powyższej reguły uczestnik zostanie zdyskwalifikowany i nieujęty w klasyfikacji maratonu.