Drogi Zawodniku!
Przeczytaj REGULAMIN Bike’owego Maratonu MTB

Twoje zgłoszenie jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika z treścią regulaminu Cyklu Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE i akceptacją jego warunków oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (patrz „Postanowienia końcowe”).

2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy:
 • drogą internetową, klikając na zakładkę „ZAPISY”,

lub

 • w Biurze Zawodów (czynnym w sobotę 14 września w godz. 11:00 – 18:00 oraz w dniu zawodów 15 września w godz. 7:30 – 10:30).
PAMIĘTAJ!

Za osobę zgłoszoną do Cyklu Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE uznaje się taką, która wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Organizatora/dokona zapisu w Biurze Zawodów oraz uiści opłatę startową – zgłoszenia bez opłaty startowej nie będą przyjmowane.

Na listach startowych znajdą się tylko te osoby, które prawidłowo dopełniły wszystkich formalności zgłoszeniowych.

Numery startowe zostaną nadane po zamknięciu zapisów internetowych. Natomiast dla osób dokonujących zapisu w dniu zawodów numer zostanie nadany na bieżąco.

3. Uiść opłatę startową.

Za udział w Cyklu Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE na wszystkich dystansach i we wszystkich kategoriach obowiązują następujące opłaty:

 • 70 zł – opłata za uczestnictwo w zawodach, której warunkiem jest uiszczenie opłaty przelewem na wskazany rachunek bankowy, nie później niż na 3 dni przed zawodami (tj. 12.09.2019 r., decyduje data księgowania wpłat na koncie bankowym).
 • 90 zł – opłata za uczestnictwo w zawodach, dotycząca osób, które nie dokonały opłaty przed terminem 3 dni przed zawodami (tj. 12.09.2019 r.).
  Powyższą opłatę należy wpłacić w dniu zawodów w Biurze Zawodów w formie gotówki.
 • 20 zł opłata za utratę lub zniszczenie numeru startowego.
 • numery startowe będą opłacone przez Organizatora, ponieważ Cykl Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE ma na celu wsparcie finansowe działań Fundacji Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego (15.09.2019 r. Kościerzyna) oraz remontu i ratowania zabytkowego 400-letniego kościoła w Długiej Goślinie (05.05.2019 r.) dlatego też uczestnicy/zawodnicy mogą dokonać opłaty startowej w kwocie wyższej niż podana przez Organizatora wedle osobistego uznania. Cała kwota środków finansowych pozyskanych z opłat startowych zostanie przekazana na powyższe cele charytatywne.

Opłat za MARATON W KOŚCIERZYNIE należy dokonywać na:

Fundacja Burego Misia im. Bogdana Jańskiego
BZ WBK S.A. III O/Poznań: 68 1090 1359 0000 0000 3501 8569
SWIFT WBKPPLPPXXX
IBAN PL68-1090-1359-0000-0000-3501-8569

Jeśli dokonałeś płatności przez internet w zakładce „ZAPISY/Lista startowa” możesz sprawdzić czy Twoja wpłata została zarejestrowana.

Jeśli w kolumnie tabeli „Opłacono” widnieje informacja „nie” to przed zawodami zgłoś się w Biurze Zawodów z dowodem wpłaty.

4. Zgłoś się w Biurze Zawodów
 1. uiść opłatę startową (jeśli nie zrobiłeś tego przelewem),
 2. odbierz numer startowy z chipem,
  Jeden numer obowiązuje przez cały Cykl, zatem nie zapomnij zabrać go na kolejne zawody!
 3. odbierz pakiet startowy.

Uczestnicy niepełnoletni zobowiązani są do stawienia się w Biurze Zawodów w obecności rodzica / opiekuna prawnego, który pisemnie wyrazi zgodę na ich udział w zawodach.
Wzór zgody dostępny jest w zakładce „KROK PO KROKU dzieci”.

Jeśli dziecko w trakcie imprezy pozostaje pod opieką osoby trzeciej np. dziadków/innych członków rodziny/znajomych rodzic jest zobowiązany wypełnić i przekazać takiej osobie upoważnienie do przejęcia opieki nad osobą niepełnoletnią.
Wzór oświadczenia dostępny w zakładce „KROK PO KROKU dzieci”.

 

ZABIERZ ZE SOBĄ RODZINĘ I PRZYJACIÓŁ 😊

Bike’owy Maraton MTB jest imprezą sportową i rodzinną – dla dzieci przygotowaliśmy moc atrakcji w Bike’owym Kąciku 😊

5. Zapamiętaj nazwy dystansów:
 • OLIMPIJSKI – 68 km,
 • MISTRZOWSKI – 34 km,
 • SPORTOWY – 17 km
6. Udaj się na start do odpowiedniego sektora startowego.
 • Podczas Charytatywnego Bike’owego Maratonu MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu, które wykona firma PLUS TIMING.
 • Każdy zawodnik (startujący na dystansie SPORTOWYM, MISTRZOWSKIM i OLIMPIJSKIM) zobowiązany jest do posiadania i przymocowania do kierownicy numeru startowego wyposażonego w chip. Zabrania się ingerowania w numer startowy (Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie chipa powstałe w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się zawodnika z numerem startowym).
 • Niepoprawne zamocowanie chipa może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.
 • Warunkiem sklasyfikowania zawodnika na mecie jest posiadanie numeru startowego.
7. Program imprezy

7:30 – 10:30 – zapisy w Biurze Zawodów
9:00 – Msza Św.
10:00 – zbiórka dzieci w Bike’owym Kąciku (obowiązkowa odprawa i rozgrzewka przed startem)
10:30 – ustawianie się dorosłych zawodników na starcie
10:45 – odprawa dorosłych zawodników przed wyścigiem
11:00 – START poszczególnych dystansów
11:10 – START dystansów dziecięcych (300 m, 2 km)
11:45 – wydanie posiłku dla dzieci
od ok. 12:15 – wydanie posiłku dla zawodników z dystansu Sportowego
12:00 – rozpoczęcie animacji dla dzieci w Bike’owym Kąciku (koncert „Błysk Światła”, gry, zabawy, malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki, dmuchany zamek, gra terenowa)
12:10 – rozpoczęcie gry terenowej dla dzieci (obowiązują zapisy w Biurze Zawodów)
13:00 – dekoracja dzieci i zwycięzców poszczególnych kategorii na dystansie Sportowym
od ok. 13:30 – wydanie posiłku zawodnikom z dystansu Mistrzowskiego
14:00 – dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii na dystansie Mistrzowskim
ok. 14:30 – wydanie posiłku zawodnikom z dystansu Olimpijskiego.
15:00 – dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii na dystansie Olimpijskim
15:30 – wręczanie nagród dodatkowych
16:00 – zakończenie imprezy

 

W przypadku innej godziny startu organizator powiadomi o tym na stronie internetowej / Facebook’u przed zawodami.

8. Na trasie podczas wyścigu
 • kieruj się po strzałkach wzdłuż trasy do mety,
 • po drodze korzystaj z bufetów,
 • przestrzegaj wskazówek służb porządkowych/straży pożarnej/harcerzy,
 • pamiętaj o zasadzie fair play,
 • zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych zawodników,
 • jeśli zajdzie potrzeba poproś o pomoc porządkowych lub służby medyczne.
9. Na mecie skorzystaj z bufetu oraz ciepłego posiłku regeneracyjnego 😊
10. Jeśli możesz poczekaj do końca ceremonii dekoracji zawodników, gdyż niezależnie od zajętego miejsca możesz wziąć udział w losowaniu nagród dodatkowych