Drogi Zawodniku!
Przeczytaj REGULAMIN Bike’owego Maratonu MTB

Twoje zgłoszenie jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika z treścią regulaminu Cyklu Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE i akceptacją jego warunków oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (patrz „Postanowienia końcowe”).

2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy:
 • drogą internetową, klikając na zakładkę „ZAPISY”,

lub

 • w Biurze Zawodów (czynnym w przeddzień zawodów w godz. 14:00 – 16:00 oraz
  w dniu zawodów w godz. 7:30 – 10:30).
PAMIĘTAJ!

Za osobę zgłoszoną do Cyklu Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE uznaje się taką, która wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Organizatora/dokona zapisu w Biurze Zawodów oraz uiści opłatę startową – zgłoszenia bez opłaty startowej nie będą przyjmowane.

Na listach startowych znajdą się tylko te osoby, które prawidłowo dopełniły wszystkich formalności zgłoszeniowych.

Numery startowe zostaną nadane po zamknięciu zapisów internetowych. Natomiast dla osób dokonujących zapisu w dniu zawodów numer zostanie nadany na bieżąco.

3. Uiść opłatę startową.

Za udział w Cyklu Bike’owych Maratonów MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE na wszystkich dystansach i we wszystkich kategoriach obowiązują następujące opłaty:

 • 10 zł – kaucja za numer startowy płatna przy jego odbiorze.
  Zawodnik, który odda na mecie numer startowy otrzyma zwrot kaucji, jeśli postanowi zachować numer „na pamiątkę” kaucja nie podlega zwrotowi.
 • 70 zł – zniżkowa opłata za uczestnictwo dla dorosłych zawodników (od 18 lat),
  której warunkiem jest uiszczenie opłaty przelewem na wskazany rachunek bankowy, nie później niż na 5 dni przed zawodami  (tj. 21.04.2020 r., decyduje data księgowania wpłat na koncie bankowym)
  Zawodnik musi być zgłoszony do zawodów przez formularz internetowy dostępny na stronie www.bikeowymaraton.pl – należy koniecznie zaznaczyć tytuł wpłaty, wpisując: „IMIĘ I NAZWISKO MIEJSCOWOŚĆ MARATONU MTB – DAROWIZNA”.
 • 90 zł – opłata za uczestnictwo w zawodach, dotycząca osób dorosłych, które nie dokonały opłaty przed terminem 5 dni przed zawodami (tj. do 21.04.2020 r.). Powyższą opłatę należy wpłacić w dniu zawodów w Biurze Zawodów w formie gotówki
 • 70 zł – dzieci startujące na dystansie sportowym i w III MISTRZOSTWACH POLSKI MTB Kolarzy z Cukrzycą (niezależnie od terminu zapłaty)**nie dotyczy zawodników w wieku 17 lat z dystansu Mistrzowskiego
 • PAKIETY RODZINNE:DOTYCZĄ RODZICÓW/KREWNYCH STRATUJĄCYCH RAZEM Z DZIEĆMI
  1. DYSTANS RODZINNY 10 km
  1 rodzic + 1 dziecko 70 zł
  1 rodzic + 2 dzieci 80 zł
  1 rodzic + 3 i więcej dzieci 100 zł
  2 rodziców + 1 dziecko 120 zł
  2 rodziców + 2 dzieci 135 zł
  2 rodziców + 3 i więcej dzieci 150 zł
  1. DYSTANSE: MISTRZOWSKI, SPORTOWY, III MISTRZOSTWA POLSKI MTB Kolarzy z Cukrzycą (DOTYCZY RODZICÓW/KREWNYCH STARTUJĄCYCH RAZEM Z DZIEĆMI)
   • 2 osoby  minus 10 % od łącznej kwoty opłat startowych*
   • 3 osoby minus 20 % od łącznej kwoty opłat startowych*
   • 4 osoby i więcej minus 30 % od łącznej kwoty opłat startowych*
    * w przypadku wątpliwości jaką kwotę uiścić przelewem prosimy o kontakt mailowy
    lub przez Facebook’a

Charytatywny Bike’owy Maraton MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE ma na celu wsparcie finansowe remontu i ratowania zabytkowego 400-letniego kościoła w Długiej Goślinie dlatego też uczestnicy/zawodnicy mogą dokonać opłaty startowej w kwocie wyższej niż podana przez Organizatora wedle osobistego uznania.

ZWRÓĆ UWAGĘ NA TYTUŁ PRZELEWU!

 • „IMIĘ I NAZWISKO Długa Goślina MTB – DAROWIZNA”

Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie
Nr konta: PKO BP S.A. 66 1020 4027 0000 1702 0341 4463

Jeśli dokonałeś płatności przez internet w zakładce „ZAPISY/Lista startowa” możesz sprawdzić czy Twoja wpłata została zarejestrowana.

Jeśli w kolumnie tabeli „Opłacono” widnieje informacja „nie” to przed zawodami zgłoś się w Biurze Zawodów z dowodem wpłaty.

4. Zgłoś się w Biurze Zawodów
 1. uiść opłatę startową (jeśli nie zrobiłeś tego przelewem),
 2. odbierz numer startowy z chipem,
 3. odbierz pakiet startowy.

Uczestnicy niepełnoletni zobowiązani są do stawienia się w Biurze Zawodów w obecności rodzica / opiekuna prawnego, który pisemnie wyrazi zgodę na ich udział w zawodach.
Wzór zgody dostępny jest w zakładce „DZIECI” →Regulamin →Dokumenty.

Jeśli dziecko w trakcie imprezy pozostaje pod opieką osoby trzeciej np. dziadków/innych członków rodziny/znajomych rodzic jest zobowiązany wypełnić i przekazać takiej osobie upoważnienie do przejęcia opieki nad osobą niepełnoletnią.
Wzór oświadczenia dostępny w zakładce „DZIECI” → Regulamin → Dokumenty.

 

ZABIERZ ZE SOBĄ RODZINĘ I PRZYJACIÓŁ 😊

Bike’owy Maraton MTB jest imprezą sportową i rodzinną – dla dzieci przygotowaliśmy moc atrakcji w Bike’owym Kąciku 😊

5. Zapamiętaj nazwy dystansów:
 • MISTRZOWSKI (40 – 60 km)
 • SPORTOWY (20 – 40 km)
 • RODZINNY 10 km
6. Udaj się na start do odpowiedniego sektora startowego.
 • Podczas Charytatywnego Bike’owego Maratonu MTB POMAGANIE PRZEZ ROWEROWANIE będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu, które wykona firma PLUS TIMING.
 • Każdy zawodnik (startujący na dystansie SPORTOWYM, MISTRZOWSKIM i RODZINNYM) zobowiązany jest do posiadania i przymocowania do kierownicy numeru startowego wyposażonego w chip. Zabrania się ingerowania w numer startowy (Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie chipa powstałe w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się zawodnika z numerem startowym).
 • Niepoprawne zamocowanie chipa może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.
 • Warunkiem sklasyfikowania zawodnika na mecie jest posiadanie numeru startowego.
7. Program imprezy
25.04.2020r. (sobota)

14:00 – 16:00 – zapisy i odbiór pakietów startowych w Biurze Zawodów

26.04.2020r. (niedziela)

7:30 – 10:30 – zapisy w Biurze Zawodów
10:50 – odprawa przed wyścigiem
11:00 – START poszczególnych sektorów
11:30 – START wyścigów dla dzieci
ok. 12:30 – dekoracja dzieci w poszczególnych kategoriach
ok. 13:00 – dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii na dystansie Sportowym
ok. 13:45 – dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii na dystansie Mistrzowskim
ok. 14:45 – dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii na dystansie Olimpijskim
ok. 15:30 – wręczanie nagród dodatkowych
ok. 16:30 – zakończenie imprezy

8. Na trasie podczas wyścigu
 • kieruj się po strzałkach wzdłuż trasy do mety,
 • po drodze korzystaj z bufetów,
 • przestrzegaj wskazówek służb porządkowych/straży pożarnej/harcerzy,
 • pamiętaj o zasadzie fair play,
 • zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych zawodników,
 • jeśli zajdzie potrzeba poproś o pomoc porządkowych lub służby medyczne.
9. Na mecie skorzystaj z bufetu oraz ciepłego posiłku regeneracyjnego 😊
10. Jeśli możesz poczekaj do końca ceremonii dekoracji zawodników, gdyż niezależnie od zajętego miejsca możesz wziąć udział w losowaniu nagród dodatkowych

PAMIĘTAJ, aby na mecie zwrócić numer startowy 😊 otrzymasz zwrot wpłaconej kaucji.
Jeśli chcesz zachować numer „na pamiątkę” kaucja nie podlega zwrotowi!